Κέρδισε

Επωφελήσου από τις διαθέσιμες υπηρεσίες μας, αναδιοργάνωσε προσεκτικά και αναβάθμισε σωστά τις παροχές σου προς τους εκπαιδευόμενους. Είναι η ιδανική περίοδος να αυξήσεις τον κύκλο των εκπαιδευτικών εργασιών σου μειώνωντας παράλληλα το κόστος της παραδοσιακής τάξης. Σου παρουσιάζετε η ευκαιρία να αυξυθούν οι χρηματικές απολαβές για την επιχείρησή σου γιατί:
  • Μπορείς να μειώσεις τους χώρους στέγασης - φιλοξενίας των παραδοσιακών αιθουσών - κοινόχρηστων χώρων του φροντιστηρίου, σχολείου ή άλλου τύπου εκπαιδευτηρίου.
  • Χρειάζεσαι σημαντικά μικρότερο αριθμό εκπαιδευτών για να διαχειριστούν συνολικά θεωρητικά έως και εικοσαπλάσιο αριθμό εκπαιδευομένων.
  • Δεσμεύεις σχεδόν μηδενικό χρόνο για τις διορθώσεις κατά τη διάρκεια της φοίτησης των εκπαιδευομένων έχοντας την πολυτέλεια, του χρόνου, να αναλύσεις τις επιδόσεις κάθε μαθητή ή και του συνόλου εντοπίζοντας τα κενά στην μάθησή τους, κάνοντας στοχευμένες παρεμβάσεις στο υλικό και τον τρόπο διδασκαλίας σου.
  • Αναπροσαρμόζεις εύκολα το υπάρχον υλικό σύμφωνα με τις απαιτήσεις των καιρών, των νέων βιβλίων και της διδακτέας ύλης.
  • Είσαι ανεξάρτητος των καιρικών συνθηκών και άλλων έκτακτων καταστάσεων από φυσικά φαινόμενα και πανδημίες.