• Τι είναι το elearning;

  Ακριβής μετάφραση του όρου elearning σημαίνει ηλεκτρονική μάθηση.

  Ο ορισμός του είναι η διαδικασία κατά την οποία κάποιος μαθαίνει - εκπαιδεύεται με τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των σύγχρονων τεχνολογιών.

  Πρέπει να έχουμε πάντα στο νου μας ότι η έννοια elearning είναι αρκετά γενική και περικλύει οποιαδήποτε μορφή χρησιμοποιεί τις δυνατότητες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και τους πόρους του διαδικτύου. (Μάθηση μέσω WAN, Τηλεκπαίδευση).

 • Ποιες μορφές έχει το elearning;

  Διακρίνεται σε δύο βασικές μορφές.

  1. Σύγχρονη εκπαίδευση elearning

  Συναντάμε ότι πιο εξελιγμένο μπορεί να μας προσφέρει η επιστήμη για την εκπαίδευση. Κάμερες, μικρόφωνα, μαθητές-εκπαιδευτής, ταυτόχρονα συνδεδεμένοι από διαφορετικούς χώρους ο καθένας και το μάθημα γίνεται κανονικά εξ' αποστάσεως, δεν υφίσταται η φυσική τάξη.
  Όλα μπορούν να συνεργαστούν με εκπληκτική ακρίβεια. Παράδοση μαθήματος από τον εκπαιδευτή σε Ζωντανό πίνακα έχοντας όλα τα ειδικά εργαλεία να παρουσιάζει στον πίνακα σχέδια, σελίδες σχολικών βιβλίων, να επεξηγεί δημιουργώντας σημειώσεις πάνω στο αντικείμενο παρουσίασης, να απευθύνει το λόγο σε μαθητές που ζητούν την άδεια, να ανατρέχει και να παρουσιάζει πολυμεσικό υλικό με βίντεο και εικόνες
  από το διαδίκτυο.

  1. Ασύγχρονη εκπαίδευση elearning

  Υπάρχει επικοινωνία με τον εκπαιδευτή του μαθήματος μέσω μηνυμάτων τόσο σε σύγχρονο χρόνο όσο και σε μεταγενέστερο. Επίσης ανάλογα με τη δομή του μαθήματος δύναται να υπάρχει επικοινωνία των μαθητών μεταξύ τους.
  Ο καθένας μελετάει το υλικό που ορίζει ο εκπαιδευτικός με ορισμένο χρόνο ολοκλήρωσης.
  Το υλικό του μαθήματος και στις 2 περιπτώσεις μπορεί να υπάρχει εξ' αρχής ή να δημοσιεύεται τμηματικά. Αποτελείται από θεωρίες, ηλεκτρονικά βιβλία, ασκήσεις αυτόματης διόρθωσης, τεστ, εργασίες ατομικές ή ομαδικές, κριτήρια αξιολόγησης κ.α. Μεγάλο πλεονέκτημα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι η αυτόματη διόρθωση των ασκήσεων και η αυτόματη καταχ
  ώριση της βαθμολογίας τους.

 • Ποια είναι τα πλεονεκτήματα του elearning;

  1. Προσβασιμότητα - Διαθεσιμότητα - Ευελιξία

  Το εκπαιδευτικό υλικό είναι πάντα και παντού διαθέσιμο σε όλους όσους έχουν στη διάθεσή τους Η/Υ , αρκεί να υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο. Μπορεί  ο εκπαιδευόμενος σε οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας να μπαίνει στην ηλεκτρονική τάξη συνεπώς δεν απαιτεί οργανωμένους χώρους εκπαίδευσης.

  1. Σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης μπορούν να περιοριστούν οι συνέπειες.

  Οι υπηρεσίες e-learning (εκπαίδευση από απόσταση) σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, όπως στο ενδεχόμενο μιας πανδημίας, μπορούν με ασφάλεια να μετριάσουν τις συνέπειές της στο μαθητικό πληθυσμό,στην οικογενειακή γαλήνη και στον εθνικό προϋπολογισμό αφού η εκπαιδευτική διαδικασία συνεχίζεται απρόσκοπτα και χωρίς κίνδυνο από το σπίτι.

  1. Πλούσιο Εκπαιδευτικό περιεχόμενο.

  Είναι πλούσιο σε περιεχόμενο, (Βίντεο, εικόνες, παρουσιάσεις συνδέσεις δικτύου, διαδραστικές ασκήσεις) περιεκτικό και δεν κουράζει τον εκπαιδευόμενο.

  1. Αποτελεσματικότητα.

  Είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν γίνεται με προηγμένο τρόπο παρουσίασης: πολυμέσα, βίντεο, ήχος, κείμενα, εικόνες, παραστάσεις, ομιλία, διαλογική συνεργασία.

  1. Προσαρμόσιμο.

  Παραδίδεται με πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προτιμήσεις του εκπαιδευομένου: αυτοδιδασκαλία, με ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία, επικοινωνία τόσο με τον εκπαιδευτή όσο και τους υπόλοιπους εκπαιδευόμενους.

  1. Αναβαθμίσιμο.

  Εξασφαλίζεται συνεχής βελτίωση του περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας.

  1. Παρακίνηση εκπαιδευομένων.

  Επιτυγχάνεται συμμετοχική μάθηση με ενεργούς αντί παθητικούς εκπαιδευόμενους.