• Γιατί να δημιουργήσω σελίδα eLearning;

  Δημιουργείς μια σελίδα e-learning για να μπορείς να παρέχεις σύγχρονες ή ασύγχρονες υπηρεσίες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης γνωστή και ως απομακρυσμένη εκπαίδευση (distance education) αποσκοπώντας στα παρακάτω οφέλη:

  Τη μείωση τ.μ των χώρων εκπαίδευσης. Είναι λογικό εφόσον πλέον δεν απαιτείται η παρουσία του μαθητή σε φυσικές αίθουσες με θρανία και πίνακες, να μειώνεται και η απαίτηση σε τετραγωνικά μέτρα για τη λειτουργία των σύγχρονων eschools. Μεγάλα κεφάλαια που δαπανώνται για τη λειτουργία και συντήρηση των κτιριακών εγκαταστάσεων μπορούν να εξοικονομηθούν και να επενδυθούν για άλλους σκοπούς.

  Τον εκμηδενισμό του χρόνου που απαιτείται για τις διορθώσεις γραπτών. Τα εξ αποστάσεως μαθήματα, όταν οργανωθούν σωστά, με τα κριτήρια αξιολόγησης, τις ασκήσεις και τα κουίζ παρέχουν άμεση αυτόματα διόρθωση στις περισσότερες δραστηριότητες μόλις αυτές υποβληθούν.

  Την αποδέσμευση από τα ωρολόγια προγράμματα εφόσον πλέον δεν υπάρχει δέσμευση στις ώρες που απαιτεί το κάθε μάθημα, αφού οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν το δικό τους ρυθμό εκπαίδευσης. Οι εκπαιδευτές έχουν τη δυνατότητα της απομακρυσμένης διαχείρισης σε περισσότερα του ενός μαθήματα ταυτόχρονα συνεπώς και μεγαλύτερου αριθμού εκπαιδευομένων.
  Επέκταση αυτής της ελευθερίας είναι η δημιουργία απεριόριστων ολιγομελών τμημάτων.

  Την προσέλκυση μαθητών ανεξαρτήτως γεωγραφικών συνόρων, καθώς μέσα από τα σύγχρονα ευρυζωνικά δίκτυα επικοινωνιών η διδασκαλία γίνεται πλέον σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, άρα είναι εφικτή η συμμετοχή τόσο εκπαιδευτών όσο και μαθητών όχι απαραίτητα από την πόλη όπου εδρεύει το εκπαιδευτήριο.

  Τη δυνατότητα παγκόσμιας προώθησης και προβολής λόγω της ύπαρξης εταιρειών με αντικείμενο τη στοχευμένη προώθηση – διαφήμιση των πελατών τους μέσα από κάθε πόρο του internet (social media, μηχανές αναζήτησης, blogs). Αυτό είναι ακόμα μια στρατηγική να αυξάνουν οι συνειδητοποιημένοι επαγγελματίες την παρουσία τους και να γίνεται γνωστή η επιχείρησή τους πέρα από τα όρια της φωτεινής επιγραφής του εκπαιδευτηρίου τους.

  Την εκμετάλλευση στατιστικών στοιχείων εκπαίδευσης και επισκεψιμότητας αφού τα LMS συστήματα έχουν εξελιχθεί σε τέτοιο βαθμό που μπορούν μέσα από βάσεις δεδομένων να διαχειρίζονται και να απεικονίζουν στατιστικά στοιχεία σχετικά με τα μαθήματα, τις επιδόσεις των μαθητών, το ποσοστό επιτυχίας σε κάθε άσκηση, τις κινήσεις εντός μαθήματος καθώς και την επισκεψιμότητα. Αυτά όταν τεθούν επί τάπητος από τη συντονιστική ομάδα προώθησης και πωλήσεων, σίγουρα με τη συμβουλή των υπευθύνων μαθήματος, μπορεί να προκύψουν νέα προϊόντα υπηρεσίες στην εκπαίδευση όπως λόγω χάριν Κριτήρια Ελέγχου Γνώσεων διαφόρων επιπέδων μαθητών που προετοιμάζονται για τις εισαγωγικές εξετάσεις στα πανεπιστήμια.

 • Τι είδους εξ αποστάσεως υπηρεσίες εκπαίδευσης μπορώ να παρέχω;

  Οι υπηρεσίες e-learning που μπορείς να παρέχεις εξαρτώνται πάντα από τις ανάγκες που υπάρχουν στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα του εκπαιδευτηρίου σου. Ενδεικτικά σας αναφέρουμε τις:

  Μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης αναπτυγμένα σε τάξεις - τμήματα σύμφωνα με τη δομή της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Το περιεχόμενο (υλικό) του κάθε μαθήματος διατίθεται στους εκπαιδευόμενους εξ αρχής ή σταδιακά, περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις εμπέδωσης, κριτήρια αξιολόγησης και βαθμολόγιo μαθήματος.

  Μαθήματα σύγχρονης εκπαίδευσης αναπτυγμένα όπως και τα μαθήματα ασύγχρονης εκπαίδευσης.
  Η διαφορά στο περιεχόμενο αφορά τις ώρες που εσείς θα προγραμματίσετε για ζωντανή διδασκαλία σε απομακρυσμένους ηλεκτρονικούς πίνακες εικονικών τάξεων. Οι μαθητές παρακολουθούν από το χώρο τους έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα να αιτηθούν το λόγο (μικρόφωνο), να γράψουν στον πίνακα (πένα), να σας αποστείλουν προσωπικά ή δημόσια στην τάξη μήνυμα κάποια απορία τους. Σε όλα τα παραπάνω σημειώστε τη δυνατότητα να έχετε έτοιμους πίνακες (όπως τα slides) να τα παρουσιάζετε καθώς και να δημιουργείτε σημειώσεις πάνω σε αυτά. Το μεγαλύτερο όμως όφελος είναι η δυνατότητα να αποθηκεύσουν οι μαθητές τους πίνακες αυτούς, όταν εσείς τους το επιτρέπετε.

  Διάφορα Σεμινάρια για ομίλους και επιχειρήσεις περιορισμένων ενοτήτων ή ωρών διδασκαλίας στην περίπτωση της σύγχρονης εκπαίδευσης. Αυτόματη Πιστοποίηση στο τέλος της διαδικασίας όταν επιτευχθούν οι στόχοι που εξ αρχής έχετε θέσει και την παροχή ειδικού τίτλου (πιστοποιητικό) αυτόματα σε έντυπώσιμη μορφή.

  Κριτήρια αξιολόγησης για διάφορους διαγωνισμούς. Οι ενδιαφερόμενοι κατόπιν αίτησης συμμετοχής και ικανοποιώντας τις προϋποθέσεις που απαιτούνται λαμβάνουν το σύνδεσμο και τις ενεργές ώρες του κριτηρίου για να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους. Στο τέλος της διαδικασίας παραλαμβάνουν αναλυτικά τη βαθμολογία τους.

  Βιντεοσκοπημένα μαθήματα του κλασικού παραδοσιακού πίνακα τα οποία μπορούν να αποτελέσουν σειρά κάποιου γνωστικού αντικειμένου. Πρόσβαση έχουν εκπαιδευόμενοι κατόπιν σχετικής αίτησης και παροχής δικαιωμάτων από εσάς. Να τονίσουμε ότι μπορείτε να αποκλείσετε τη δυνατότητα της αποθήκευσης των μαθημάτων τοπικά.

  Ενημερώσεις και παρουσιάσεις θεμάτων εξατομικευμένης παρακολούθησης όπως η δική μας προσωπική ενημέρωση.

 • Τι σελίδα πρέπει να δημιουργήσω;

  Η σελίδα που θα αποφασίσετε να δημιουργήσετε εξαρτάτε από ορισμένους παράγοντες. Ο βασικότερος από αυτούς είναι αν παρέχετε φροντιστηριακή εκπαίδευση ή υπηρεσίες για κάποιους ομίλους εταιριών. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να μας πείτε αν θέλετε να παρέχετε υπηρεσίες σύγχρονης ή ασύγχρονης εκπαίδευσης. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε και τον αριθμό των πιθανών μαθητών που θα επισκέπτονται τη σελίδα σας καθημερινά. Έχοντας αυτά τα στοιχεία στη διάθεσή μας μπορούμε να σας προτείνουμε το Software και το hardware που θα απαιτηθεί.
 • Πόσο χρόνο χρειάζομαι για να μάθω το χειρισμό του eLearning School;

  Ο χρόνος εκμάθησης για το χειρισμό της σελίδας είναι μικρός. Η αρχική εκπαίδευση που θα σας παρέχουμε με την αγορά του αντίστοιχου πακέτου είναι είτε 20 ώρες διά ζώσης διδασκαλία είτε ηλεκτρονικό μάθημα ελευθέρου χρόνου ολοκλήρωσης εντός 2 μηνών στο Domain της εταιρίας μας για 5 εκπαιδευτές σας και στις δυο περιπτώσεις. Είναι δυνατό να σας παρέχουμε εκπαίδευση για επιπλέον προσωπικό και στις 2 παραπάνω περιπτώσεις έναντι αμοιβής. Επίσης μπορείτε να αγοράσετε το ηλεκτρονικό μάθημα και να το εγκαταστήσουμε στο δικό σας Domain ώστε να εκπαιδεύετε όσους εκπαιδευτικούς απαιτηθούν.
 • Πως μπορώ να διαχειριστώ τη σελίδα μου;

  Με τη δημιουργία της σελίδας σας εκτός από την εκπαίδευση των 5 εκπαιδευτών το πακέτο περιλαμβάνει και την εκπαίδευση ενός διαχειριστή σελίδας. Το πρόγραμμα εκπαίδευσής του είναι ηλεκτρονικό μάθημα στο Domain της εταιρείας μας. Όπως και στα πακέτα των εκπαιδευτών έχετε τη δυνατότητα να αγοράσετε το ηλεκτρονικό μάθημα και να το εγκαταστήσουμε στο δικό σας Domain εάν πιστεύετε ότι μελλοντικά θα χρειαστείτε επιπλέον διαχειριστές σελίδας ή αν θέλετε να παρέχετε εσείς εκπαιδευτικά προγράμματα για διαχειριστές αντίστοιχων σελίδων.
 • Πόσοι εκπαιδευτές μπορούν να οριστούν σε κάθε μάθημα;

  Θεωρητικά μπορείτε να ορίσετε όσους εγγεγραμμένους χρήστες έχετε ενεργούς στη σελίδα. Πρακτικά ορίζεται Ένας, αυτό που είναι και ο δημιουργός του μαθήματος και στην πορεία μπορούν να προστεθούν και άλλοι. Να επισημάνουμε ότι μπορείτε να ορίσετε και κάποιον από τα μέλη των μαθητών σαν βοηθό εκπαιδευτή, φυσικά με λιγότερες αρμοδιότητες.