ΒΑΣΕΙΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2020

 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας)
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 247 248 248 16150 13,6 19,5 31,50 1 13,2 7550 00,5 08,0 21,70 1 11,7
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 24 24 24 7025 02,7 08,0 17,40 1 10,7 4400 01,3 04,3 12,00 1 10,5
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 7 7 7 7450 01,9 10,4 17,50 2 05,8 7000 06,7 06,5 14,80 2 10,8
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 4 4 4 6925 07,5 03,1 17,10 1 10,1 6550 00,6 08,3 17,30 1 11,0
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 280 284 284 18675 20,0 20,0 34,70 1 15,9 10025 11,8 11,1 17,20 19 12,1
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 28 28 28 9950 02,2 13,2 24,40 1 10,6 6075 02,7 04,9 16,70 1 08,0
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 8 8 8 9950 03,6 14,6 21,60 1 09,8 9375 02,7 11,7 23,10 1 11,2
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 5 5 5 9975 04,4 11,9 23,60 1 13,6 8675 04,3 11,3 19,10 1 11,1
  0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 6100 05,9 04,9 13,60 4750 01,5 03,6 13,90
  0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
  0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 12675 11,0 13,0 26,70 6650 05,5 04,5 16,60
  0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 6600 04,8 05,9 15,70 6450 05,3 05,3 15,20
  0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 8225 07,1 06,9 18,90 5000 00,8 02,8 16,40
  0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
  0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 16 16 16 11350 08,7 12,8 23,90 6725 05,6 03,5 17,80
  0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 6275 05,2 02,4 17,50 6275 05,2 02,4 17,50
  0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 9575 05,6 10,2 22,50 6925 04,0 05,6 18,10
  0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 5875 06,9 02,8 13,80 5875 06,9 02,8 13,80
  0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 9975 07,6 09,7 22,60 6400 07,3 03,2 15,10
  0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 5350 04,6 03,7 13,10 4825 04,8 03,5 11,00
  0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 7275 06,2 04,5 18,40 6875 07,3 05,0 15,20
  0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 4900 03,3 03,2 13,10 4900 03,3 03,2 13,10
  0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 49 49 8875 05,3 10,6 19,60 6175 03,8 03,3 17,60
  0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 4 4 4 5850 04,8 04,9 13,70 4825 03,5 03,1 12,70
  0129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 22805 18,2 18,6 38,90 19075 15,1 17,6 33,20
  0227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 96 97 97 14575 18,5 14,8 25,00 11725 13,6 08,4 24,90
  0233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 86 86 22310 18,3 19,9 36,60 17885 16,3 18,6 23,40
  0279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18650 19,8 18,4 36,40 16500 16,9 16,8 32,30
  0133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 110 58 21625 18,4 18,0 35,30 5380 02,9 03,5 06,00
  0137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 119 88 22085 18,6 18,9 35,40 7375 00,8 01,9 14,80
  0285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 96 96 13900 14,2 14,6 26,80 9025 11,3 09,4 15,40
  0273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 212 212 212 17875 19,4 19,8 32,30 13125 14,1 11,4 27,00
  0275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 15275 16,8 15,9 28,40 8775 10,2 08,7 16,20
  0147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 98 98 19410 17,5 19,1 34,80 15415 12,1 15,4 29,40
  0403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 20884 17,7 20,0 35,70 17116 13,3 16,8 29,30
  0402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 18716 12,6 18,8 33,60 14609 06,1 17,3 27,30
  0134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 18075 16,6 20,0 35,70 14275 13,9 13,7 29,50
  0219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 19000 19,4 19,8 36,80 17450 20,0 16,9 32,90
  0168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 56 56 56 18250 16,6 19,1 37,30 13000 08,4 15,5 28,10
  0103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 14400 11,7 15,9 30,00 7375 10,7 05,3 13,50
  0780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 43 43 43 11550 10,9 05,4 29,90 7225 05,9 03,1 19,90
  0297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 19650 19,6 19,7 39,30 18075 19,1 18,7 34,50
  0112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18100 17,5 18,6 36,30 14450 12,1 15,8 29,90
  0139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 86 64 22540 18,9 19,3 37,00 6340 02,5 03,6 09,10
  0163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 65 65 65 18275 18,9 19,1 35,10 12750 07,6 17,7 25,70
  0307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18325 19,5 18,3 35,50 16875 17,2 16,9 33,40
  0245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 143 143 143 18375 19,1 18,9 35,50 13450 15,9 14,1 23,80
  0363 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 86 86 13225 13,2 14,7 25,00 9750 11,9 07,1 20,00
  0211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 18700 19,1 19,5 36,20 16950 17,9 18,7 31,20
  0406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 55 55 21975 17,5 18,2 36,40 14120 02,0 07,6 32,00
  0119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 302 302 302 19450 19,6 19,6 38,60 17825 16,4 18,0 36,90
  0305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 64 64 64 18725 19,0 19,4 36,50 17175 19,1 15,3 34,30
  0311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 282 282 17200 14,6 20,0 34,20 13450 08,4 17,2 28,20
  0140 ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 189 189 189 18775 18,0 19,4 37,70 15275 13,6 17,6 29,90
  0338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 19200 19,4 20,0 37,40 16800 13,1 19,6 34,50
  0107 ΑΠΘ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 14225 09,5 16,7 30,70 6950 08,0 05,7 14,10
  0357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 18325 18,7 17,6 37,00 15800 11,1 17,2 34,90
  0203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 114 115 115 18675 20,0 20,0 34,70 14850 14,8 18,7 25,90
  0291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18525 18,5 19,0 36,60 16975 19,3 16,9 31,70
  0111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 18175 18,6 18,5 35,60 13525 09,2 13,8 31,10
  0120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 158 158 158 18675 18,1 19,7 36,90 12800 12,7 15,7 22,80
  0255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 146 146 19150 20,0 20,0 36,60 14275 14,2 13,6 29,30
  0265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18575 19,1 20,0 35,20 15625 18,7 16,1 27,70
  0237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 18600 19,1 20,0 35,30 16450 19,3 18,6 27,90
  0172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 19600 19,5 20,0 38,90 17725 17,9 19,6 33,40
  0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 61 61 61 17650 18,2 18,9 33,50 11900 13,3 05,7 28,60
  0497 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 10425 11,7 08,3 21,70 6550 05,4 04,9 15,90
  0507 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 9550 10,0 08,3 19,90 5650 05,8 03,7 13,10
  0477 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 79 79 12125 12,5 11,7 24,30 7400 08,5 06,0 15,10
  0776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 78 78 10025 12,8 08,6 18,70 5725 05,5 00,6 16,80
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 34 34 34 18650 19,5 19,4 35,70 1 15,8 17425 16,8 20,0 32,90 1 12,9
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 3 3 3 17400 16,5 20,0 33,10 1 13,2 17125 16,8 20,0 31,70 1 12,0
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 1 1 1 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 48 48 48 19075 19,1 19,8 37,40 1 17,8 17625 18,6 18,9 33,00 1 13,3
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 5 5 5 17600 17,3 18,9 34,20 1 14,9 17050 17,2 19,7 31,30 5 14,6
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 2 2 2 17600 15,8 18,8 35,80 1 16,4 17500 18,1 19,0 32,90 1 13,8
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 472 472 472 17475 18,1 19,5 32,30 4 13,7 13625 09,1 18,9 26,50 4 11,1
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 54 54 54 13550 15,3 18,5 20,40 4 09,6 10650 09,0 12,7 20,90 16 12,2
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 21 21 21 13575 09,4 13,8 31,10 6 15,2 13150 14,4 16,7 21,50 8 08,9
  0614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 88 88 16050 11,5 15,3 30,80 9385 09,7 04,2 18,40
  0613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 86 86 16255 12,6 16,0 31,70 9000 06,1 03,4 20,70
  0326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 16475 13,7 19,8 32,40 11100 01,5 15,0 27,90
  0327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 15200 14,9 15,7 30,20 10100 10,5 10,2 19,70
  0325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 17475 19,7 19,7 30,50 15125 19,0 16,8 24,70
  1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 139 121 7950 10,3 04,8 16,70 625 1,6 00,6 00,30
  1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 213 213 12775 07,8 17,0 26,30 5600 02,2 06,5 13,70
  0324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 15025 16,0 16,4 27,70 10225 10,1 10,0 20,80
  0328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 18900 18,6 20,0 37,00 14350 15,7 12,4 29,30
  0323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 149 149 17700 19,4 19,8 31,60 12125 11,1 13,9 23,50
  1064 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 175 175 11750 15,8 14,0 17,20 4350 02,2 02,4 12,80
  1633 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 12625 15,3 11,2 24,00 4850 07,1 04,2 08,10
  1610 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 75 75 75 14950 15,6 12,6 31,60 11700 09,0 15,2 22,60
  1609 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 12850 06,2 16,0 29,20 8850 08,7 08,3 18,40
  1615 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 16825 18,3 17,8 31,20 13200 15,7 08,1 29,00
  1634 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 217 217 13000 12,9 12,2 26,90 9275 09,0 08,5 19,60
  1632 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 133 134 134 8500 12,2 04,0 17,80 2550 01,6 01,8 06,80
  1627 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 120 120 16475 15,0 17,6 33,30 3975 01,2 03,7 11,00
  1603 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 140 140 12475 02,0 19,1 28,80 5575 01,7 05,5 15,10
  1605 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 16075 11,7 18,0 34,60 10750 02,9 16,3 23,80
  1607 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 242 257 257 16200 12,2 19,8 32,80 4750 02,7 03,8 12,50
  1635 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 15325 14,2 15,3 31,80 11675 12,0 11,3 23,40
  1613 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 17350 18,9 17,2 33,30 13375 13,5 11,8 28,20
  1626 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 75 89 89 14475 03,2 14,8 26,90 6850 00,8 02,2 14,20
  1606 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 145 145 13425 07,6 16,8 29,30 11275 06,8 18,0 20,30
  1604 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 253 279 279 12675 08,2 19,9 22,60 5800 02,0 05,9 15,30
  1614 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 16525 16,9 17,8 31,40 11050 12,1 06,9 25,20
  1624 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 15175 18,1 13,8 28,80 10075 08,5 14,9 16,90
  1623 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14750 14,8 15,4 28,80 7400 06,2 05,1 18,30
  1625 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 145 145 145 16125 15,7 19,2 29,60 13325 07,2 19,6 26,50
  1622 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15675 11,0 18,8 32,90 11325 10,4 10,3 24,60
  1620 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 99 99 10800 13,0 10,9 19,30 4850 02,8 01,8 14,80
  1619 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 93 93 93 14425 16,4 15,5 25,80 8800 06,8 06,3 22,10
  1617 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 12875 13,1 11,4 27,00 8275 11,4 04,9 16,80
  1618 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 91 91 91 17350 16,9 17,6 34,90 11475 13,6 08,2 24,10
  1602 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 220 220 15500 12,3 17,7 32,00 8950 03,4 08,2 24,20
  1601 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 216 216 13200 12,0 20,0 20,80 7700 06,6 05,1 19,10
  1630 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 174 174 16050 14,7 19,4 30,10 9725 02,9 13,2 22,80
  1621 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 83 85 85 11950 12,4 13,0 22,40 7600 08,3 08,4 13,70
  1628 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 154 154 12225 10,8 13,2 24,90 5800 04,8 04,0 14,40
  1616 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 16900 17,6 18,0 32,00 14550 14,0 17,4 26,80
  1629 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 163 163 163 16350 18,1 19,6 27,70 13800 15,8 15,6 23,80
  0353 ΔΠΘ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 197 197 197 13225 10,8 12,6 29,50 3825 03,0 02,8 09,50
  0234 ΔΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 99 99 17725 15,1 15,6 27,60 12335 10,3 09,4 19,00
  0186 ΔΠΘ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 129 129 129 13775 15,5 11,1 28,50 7700 07,3 05,3 18,20
  0212 ΔΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 8725 12,8 05,9 16,20 2050 02,8 00,9 04,50
  0106 ΔΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 176 176 176 18525 18,4 18,6 37,10 8300 06,4 04,6 22,20
  0404 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 271 271 271 20875 18,2 17,6 34,90 13941 07,2 18,1 22,20
  0160 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 152 15125 09,9 19,4 31,20 9925 11,0 06,7 22,00
  0223 ΔΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 195 195 18075 19,3 19,8 33,20 14500 16,9 15,5 25,60
  0302 ΔΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 18625 19,5 18,8 36,20 17400 19,7 17,2 32,70
  0108 ΔΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 15325 14,2 17,1 30,00 7725 07,2 05,2 18,50
  1301 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 18100 18,7 18,5 35,20 15375 12,9 17,2 31,40
  1302 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 16275 12,5 17,5 35,10 11575 09,3 08,1 28,90
  0224 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 106 106 106 17025 14,7 19,0 34,40 11050 03,8 12,7 27,70
  0476 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 106 106 12875 08,6 14,5 28,40 6750 07,4 02,9 16,70
  0290 ΔΠΘ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 18075 19,3 19,0 34,00 15750 17,0 16,3 29,70
  0121 ΔΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 388 388 388 18250 18,6 19,8 34,60 17250 16,7 18,6 33,70
  0097 ΔΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 250 250 16400 17,8 17,0 30,80 10600 06,4 12,2 23,80
  0142 ΔΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 16400 16,2 16,3 33,10 11800 10,6 07,2 29,40
  0373 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 131 131 17050 16,5 16,7 35,00 11850 11,2 12,5 23,70
  0207 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 172 173 173 17275 15,6 19,6 33,90 12150 13,8 12,0 22,80
  0127 ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 182 182 182 22520 18,5 19,5 36,80 18385 16,1 17,9 26,10
  1001 ΕΚΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 11075 12,7 07,8 23,80 8050 10,3 05,8 16,10
  1002 ΕΚΠΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 15150 15,1 18,9 26,60 7975 04,1 08,7 19,10
  0277 ΕΚΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 83 83 83 18400 17,0 18,4 38,20 16750 17,5 17,5 32,00
  0131 ΕΚΠΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 121 96 21325 16,0 19,7 34,80 7100 04,5 02,7 09,60
  0135 ΕΚΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 129 87 21090 15,0 18,3 35,70 6775 01,1 01,3 10,70
  0283 ΕΚΠΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 104 104 13525 16,8 11,6 25,70 9475 11,1 08,0 18,80
  1004 ΕΚΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 14550 09,2 16,6 32,40 9325 05,3 12,0 20,00
  1005 ΕΚΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 16400 17,0 20,0 28,60 14275 09,4 19,3 28,40
  0154 ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 18325 17,0 19,3 37,00 15350 11,7 17,7 32,00
  0148 ΕΚΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 107 116 116 20430 17,7 18,8 38,10 16470 13,6 14,4 31,00
  0401 ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 21300 18,6 19,9 34,70 17450 13,7 17,3 33,20
  0146 ΕΚΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 77 77 17400 17,6 18,5 33,50 11125 10,8 06,3 27,40
  0101 ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 195 195 13800 14,2 08,9 32,10 7400 08,5 04,8 16,30
  0295 ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 127 127 19325 20,0 19,5 37,80 18250 19,9 19,4 33,70
  0183 ΕΚΠΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 71 71 17560 05,4 17,6 32,20 8945 04,7 03,1 18,30
  0110 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 19300 19,0 19,8 38,40 15150 13,4 15,3 31,90
  0173 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 16225 15,5 19,6 29,80 11775 11,3 10,3 25,50
  0182 ΕΚΠΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 77 64 17375 13,2 16,8 27,90 4400 01,1 00,8 04,90
  0105 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 215 215 215 13150 14,5 11,2 26,90 7750 09,1 03,9 18,00
  1006 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 17200 16,1 18,3 34,40 15025 14,0 14,2 31,90
  0243 ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 201 201 201 19325 20,0 20,0 37,30 14275 16,0 14,2 26,90
  0408 ΕΚΠΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 56 63 63 22075 18,6 20,0 34,10 9950 03,9 05,1 19,60
  0117 ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 354 354 354 19475 19,7 20,0 38,20 18050 17,6 19,3 35,30
  0306 ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 115 115 115 17150 18,7 17,7 32,20 14175 16,9 12,1 27,70
  0303 ΕΚΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 71 71 71 18850 19,6 18,7 37,10 17275 18,0 15,3 35,80
  0309 ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 264 264 264 16375 13,8 20,0 31,70 13675 11,7 18,9 24,10
  1007 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 16700 17,2 18,7 30,90 13175 13,9 12,1 26,70
  0128 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 19050 18,7 19,3 38,20 16000 11,9 16,6 35,50
  0330 ΕΚΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 19050 20,0 19,8 36,40 16925 16,5 19,5 31,70
  0123 ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 18775 17,9 19,0 38,20 16475 11,7 19,6 34,60
  0192 ΕΚΠΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18700 17,5 19,0 38,30 12275 11,9 08,3 28,90
  1008 ΕΚΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 175 175 13275 09,2 16,4 27,50 7000 03,2 04,2 20,60
  0188 ΕΚΠΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 16500 15,1 17,6 33,30 10425 06,9 10,1 24,70
  0289 ΕΚΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 88 88 88 18925 19,2 18,8 37,70 17025 19,5 17,0 31,60
  0109 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 268 268 268 19075 18,9 19,5 37,90 14550 11,5 15,8 30,90
  1010 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 19175 19,2 19,7 37,80 12975 11,1 09,1 31,70
  0253 ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 157 157 157 18800 19,7 19,4 36,10 15400 16,2 15,2 30,20
  0263 ΕΚΠΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 18525 20,0 19,8 34,30 16400 16,2 19,0 30,40
  1011 ΕΚΠΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 16750 16,4 18,4 32,20 9400 07,7 08,6 21,30
  0171 ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 19250 18,9 20,0 38,10 17875 17,1 18,7 35,70
  1657 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 13575 16,3 12,2 25,80 7075 05,7 06,9 15,70
  1655 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 225 225 14675 11,7 18,1 28,90 7650 04,5 11,5 14,60
  1656 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 179 179 8850 06,0 10,4 19,00 4600 00,8 02,4 15,20
  1653 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 13125 13,2 12,8 26,50 9175 08,1 08,2 20,40
  1660 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 191 191 15100 15,8 19,5 25,10 7425 06,4 07,9 15,40
  1662 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 141 141 12900 07,3 17,7 26,60 6375 09,1 05,1 11,30
  1652 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 17225 17,3 17,3 34,30 14200 12,5 15,9 28,40
  1654 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 188 188 13875 09,7 18,0 27,80 6975 06,5 07,6 13,80
  1659 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 13925 16,5 15,8 23,40 8750 09,4 10,9 14,70
  1664 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 121 121 12075 09,9 10,9 27,50 4200 01,6 01,6 13,60
  1651 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14900 14,4 13,3 31,90 8500 08,6 04,1 21,30
  0225 ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 96 98 98 16025 18,0 16,4 29,70 13025 15,3 11,2 25,60
  0231 ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 79 79 22435 20,0 20,0 35,30 19165 17,4 17,8 27,30
  0246 ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18525 19,3 20,0 34,80 15325 17,2 13,6 30,50
  0217 ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 19400 19,7 20,0 37,90 17975 20,0 20,0 31,90
  0241 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 17000 17,9 18,9 31,20 13775 11,1 16,8 27,20
  0209 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 19300 20,0 19,5 37,70 17775 20,0 19,9 31,20
  0229 ΕΜΠ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 78 78 19025 20,0 20,0 36,10 17325 19,8 19,1 30,40
  0201 ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 18200 18,6 19,7 34,50 16400 17,5 17,7 30,40
  0235 ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 18825 20,0 19,6 35,70 17000 17,9 19,0 31,10
  0342 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14850 10,7 16,1 32,60 7425 06,7 04,4 18,60
  1452 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 12600 15,3 09,2 25,90 6700 06,1 03,8 16,90
  0145 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 15850 16,6 15,7 31,10 7475 10,1 06,7 13,10
  0407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 91 101 101 17270 12470
  0385 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 112 112 22465 19,1 19,2 36,60 13640 08,3 11,6 23,70
  1453 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 140 8525 08,5 03,9 21,70 900 1,0 00,0 02,60
  0366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 171 174 174 16525 16,4 18,9 30,80 10350 05,2 12,2 24,00
  0367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 77 77 15725 10,4 19,9 32,60 8600 08,6 08,5 17,30
  1455 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 108 108 16990 08,0 19,0 34,20 7160 02,3 07,8 13,30
  1456 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 188 188 13750 14,3 11,0 29,70 7325 08,0 03,8 17,50
  0882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 67 70 70 18200 19,6 19,8 33,40 1 16,0 15700 15,2 18,4 29,20 2 09,4
  0882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β (ΝΕΟ) 7 7 7 15700 11,9 20,0 30,90 3 13,3 15250 12,7 16,7 31,60 5 11,8
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ (ΝΕΟ) 2 2 0
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΝΕΟ) 2 2 0
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΝΕΟ) 2 2 2 11225 09,1 08,3 27,50 1 13,6 10250 01,6 20,0 19,40 1 12,4
  0881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 20 20 20 17950 16,7 18,0 37,10 3 17,1 17425 18,6 20,0 31,10 2 12,0
  0881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β (ΝΕΟ) 2 2 2 17400 16,8 17,5 35,30 2 15,8 17400 16,0 18,1 35,50 1 15,8
  0150 ΟΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 107 107 107 16400 14,9 17,8 32,90 14100 09,0 18,9 28,50
  0240 ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 19300 20,0 20,0 37,20 17900 19,3 20,0 32,30
  0347 ΟΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 177 177 177 19275 20,0 20,0 37,10 16325 12,2 19,2 33,90
  0314 ΟΠΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 17825 15,3 20,0 36,00 15000 10,2 18,1 31,70
  0312 ΟΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 18675 18,6 19,9 36,20 15800 12,2 19,5 31,50
  0313 ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 18725 18,2 19,9 36,80 16400 17,2 20,0 28,40
  0333 ΟΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 162 162 162 18750 18,6 20,0 36,40 16550 16,8 20,0 29,40
  0329 ΟΠΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 18525 18,6 19,9 35,60 13425 09,8 19,4 24,50
  0310 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 158 158 158 8675 03,7 05,3 25,70 3950 01,6 02,2 12,00
  0320 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 309 309 16375 11,7 20,0 33,80 5600 01,0 07,3 14,10
  0372 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 11450 11,1 09,8 24,90 7050 08,2 05,8 14,20
  0162 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 208 208 208 16925 16,0 18,3 33,40 9250 10,7 04,9 21,40
  0167 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 187 187 187 15075 14,4 16,0 29,90 7750 11,6 04,3 15,10
  0348 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 13725 13,7 11,3 29,90 9125 08,4 03,8 24,30
  0252 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 214 230 230 11875 09,7 13,5 24,30 3125 00,5 01,0 11,00
  0181 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 142 142 142 15925 13,8 16,2 33,70 7150 07,1 03,8 17,70
  0222 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 107 107 11250 08,7 17,5 18,80 4925 02,1 05,3 12,30
  0344 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 208 208 12800 10,4 16,2 24,60 3150 00,5 01,4 10,70
  0238 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 108 108 16100 16,3 15,7 32,40 6975 03,8 11,1 13,00
  0180 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 170 178 178 16450 13,0 20,0 32,80 8000 08,2 09,9 13,90
  0612 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 66 78 78 17005 08,7 20,0 35,00 5900 01,8 01,8 13,40
  0143 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 252 252 252 16150 16,0 17,1 31,50 10900 12,1 09,2 22,30
  0276 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 71 71 71 11150 13,5 10,9 20,20 4300 03,3 00,9 13,00
  0354 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 11750 13,6 07,0 26,40 7100 07,9 06,1 14,40
  0218 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 171 171 12250 06,7 17,4 24,90 3925 01,8 01,9 12,00
  1391 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 14475 19,0 12,3 26,60 6400 08,0 03,5 14,10
  0673 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 17250 15,0 18,3 35,70 12925 10,4 15,2 26,10
  0668 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14575 14,3 11,5 32,50 10225 06,1 08,3 26,50
  0678 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 261 261 261 16625 19,4 15,1 32,00 13150 14,9 13,1 24,60
  0674 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 155 175 175 20240 11,9 20,0 34,90 8335 02,9 00,6 20,40
  0679 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 13275 13,8 11,5 27,80 9825 08,1 07,9 23,30
  0669 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 292 297 297 14875 14,2 17,9 27,40 12125 08,2 17,6 22,70
  0670 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 241 262 262 18445 14,4 20,0 33,10 11135 03,4 13,3 22,00
  0684 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 14975 18,7 10,9 30,30 12675 10,4 14,1 26,20
  0685 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 14700 14,0 15,1 29,70 9975 12,8 08,1 19,00
  0680 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18050 18,9 17,9 35,40 13775 17,1 11,1 26,90
  0675 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 93 93 17675 10,7 18,9 29,10 9910 03,6 04,8 20,00
  0387 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 15625 16,9 15,8 29,80 10700 10,5 08,7 23,60
  0671 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18150 17,5 17,5 37,60 16500 15,2 17,3 33,50
  0672 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 16350 14,5 18,2 32,70 12350 06,1 15,9 27,40
  0681 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 16850 15,7 16,2 35,50 12425 13,6 11,3 24,80
  0388 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 15825 16,3 17,8 29,20 13000 16,7 14,1 21,20
  0389 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 262 269 269 15050 11,4 17,2 31,60 9900 04,2 11,7 23,70
  0390 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 191 191 16500 14,7 17,6 33,70 13975 09,8 19,8 26,30
  0391 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 78 78 12025 15,6 09,6 22,90 8775 06,9 09,1 19,10
  0392 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 15900 18,9 17,9 26,80 12500 16,9 13,1 20,00
  0393 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 16275 17,8 19,0 28,30 12200 15,5 11,8 21,50
  0682 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 14675 17,3 13,0 28,40 11425 13,4 10,1 22,20
  0394 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 165 166 166 13075 17,0 14,3 21,00 9975 07,2 11,1 21,60
  0676 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 61 69 66 13585 10,7 10,4 21,60 5585 01,4 02,8 08,50
  0683 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 17575 18,1 17,0 35,20 15025 17,1 11,4 31,60
  0677 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 17250 16,1 18,7 34,20 11350 10,2 08,4 26,80
  1552 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 14650 16,3 13,4 28,90 5375 04,8 04,0 12,70
  1549 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 13625 09,1 17,6 27,80 5150 00,7 03,9 16,00
  1544 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 290 317 317 14975 11,9 18,2 29,80 4425 02,0 05,0 10,70
  1551 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 16475 15,3 19,6 31,00 8225 05,3 08,1 19,50
  1558 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 17225 18,4 16,3 34,20 11975 15,1 08,5 24,30
  1564 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 16950 16,6 20,0 31,20 13825 13,3 13,2 28,80
  1545 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 290 317 317 12550 06,8 18,9 24,50 4975 01,3 05,6 13,00
  1555 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 88 88 14300 16,1 14,5 26,60 5675 05,2 05,6 11,90
  1553 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 12900 13,7 11,3 26,60 9275 09,7 10,5 16,90
  1541 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 163 156 12750 16,1 11,3 23,60 1350 01,2 01,4 02,80
  1542 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 163 163 15600 14,8 15,4 32,20 5450 03,2 05,3 13,30
  0210 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 16875 18,6 17,7 31,20 14500 18,8 15,3 23,90
  1548 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 89 89 11850 06,2 17,8 23,40 7875 04,5 13,2 13,80
  1546 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 235 235 10750 08,4 15,0 19,60 4875 01,6 04,4 13,50
  0334 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 144 144 144 16575 14,3 17,8 34,20 12075 13,6 13,9 20,80
  0341 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 136 136 136 15475 14,5 17,1 30,30 10200 08,4 10,7 21,70
  1543 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 7700 02,0 08,9 19,90 3950 00,7 02,5 12,60
  1554 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 162 162 162 13250 05,5 19,4 28,10 7825 04,2 09,8 17,30
  1547 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 225 225 15075 18,4 15,9 26,00 3950 01,1 04,2 10,50
  1563 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 16350 17,0 18,4 30,00 14625 17,9 12,9 27,70
  1550 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 17575 17,2 19,2 33,90 16675 16,3 18,5 31,90
  0236 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 97 97 20170 16,9 18,7 29,40 15100 13,2 14,7 19,70
  0284 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 17700 17,4 19,0 34,40 15350 18,8 13,6 29,00
  1422 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 12250 13,9 09,5 25,60 7650 12,0 06,1 12,50
  0360 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 13475 16,0 12,1 25,80 6550 12,1 03,6 10,50
  0274 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 124 124 124 14225 13,4 12,8 30,70 10275 11,2 08,3 21,60
  1423 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 17725 18,4 18,3 34,20 11700 11,2 06,9 28,70
  1424 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11750 09,1 13,5 24,40 4100 02,0 03,2 11,20
  1425 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 11575 12,7 08,1 25,50 7975 08,5 06,2 17,20
  1426 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 14475 16,8 13,1 28,00 11275 11,8 11,2 22,10
  1427 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 253 270 270 13250 07,3 18,0 27,70 8100 02,8 06,1 23,50
  1428 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 12050 15,9 09,3 23,00 4750 05,1 00,6 13,30
  1429 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 13975 15,9 14,6 25,40 8375 11,9 06,5 15,10
  0405 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 135 136 136 20375 16,0 18,3 34,40 15666 11,5 13,2 27,30
  0220 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18500 19,8 20,0 34,20 15650 15,7 17,7 29,20
  0300 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 19025 19,6 18,6 37,90 17600 18,8 16,0 35,60
  0177 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 17525 17,0 18,0 35,10 11275 13,0 10,0 22,10
  0308 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 17400 19,1 17,6 32,90 16425 15,5 16,9 33,30
  1430 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 179 179 14775 11,5 17,3 30,30 8300 04,8 08,5 19,90
  1432 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 91 91 16000 17,5 18,7 27,80 7200 06,5 06,5 15,80
  0228 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 80 80 11925 09,4 13,9 24,40 7600 08,4 05,9 16,10
  0332 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 18500 19,9 19,3 34,80 16025 16,5 19,0 28,60
  1433 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14975 19,1 15,2 25,60 8825 11,2 05,2 18,90
  0350 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 182 182 18225 18,5 19,8 34,60 12625 04,5 20,0 26,00
  0164 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 144 144 144 18175 16,8 19,6 36,30 14300 10,3 19,4 27,50
  0178 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 19200 19,9 19,2 37,70 15725 12,5 16,5 33,90
  0166 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 112 112 17100 16,7 18,6 33,10 12100 09,4 15,6 23,40
  1434 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 11400 11,7 10,9 23,00 5250 06,4 01,3 13,30
  0099 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 206 206 15775 11,6 19,1 32,40 11875 04,1 14,7 28,70
  0369 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 149 149 16000 16,3 18,4 29,30 10650 14,4 07,0 21,20
  0208 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 87 87 15625 16,5 13,3 32,70 13175 13,7 15,0 24,00
  1435 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 13300 08,8 15,2 29,20 9475 08,8 08,5 20,60
  1436 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 118 118 11150 12,4 12,1 20,10 4700 03,2 04,9 10,70
  1437 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 12275 16,8 09,7 22,60 8200 08,8 06,0 18,00
  1438 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 15900 19,3 16,1 28,20 12875 12,3 09,9 29,30
  1439 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 213 213 14400 10,1 19,5 28,00 7475 02,5 04,6 22,80
  1241 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 13475 11,0 16,1 26,80 10475 09,7 07,8 24,40
  0779 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 41 43 43 18310 17,5 17,5 26,00 14505 09,3 09,2 24,80
  0280 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 100 100 100 17075 17,8 16,0 34,50 15175 17,3 15,5 27,90
  1242 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 155 155 155 12350 15,2 09,8 24,40 5250 04,2 02,6 14,20
  0301 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 100 100 100 18900 19,4 20,0 36,20 17625 18,3 16,1 36,10
  0114 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 250 250 250 17075 17,0 18,4 32,90 9525 09,5 05,0 23,60
  1244 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 209 209 11575 05,6 16,4 24,30 5075 01,4 03,2 15,70
  1245 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 16200 17,8 14,7 32,30 10750 13,6 09,1 20,30
  0249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 223 225 225 17625 19,8 19,3 31,40 10025 12,9 08,4 18,80
  0272 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15500 17,5 15,4 29,10 9300 05,8 09,3 22,10
  0340 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 175 175 16850 19,3 17,3 30,80 12425 11,7 12,9 25,10
  1248 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 132 133 15840 11240
  1249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 164 164 164 13625 14,7 12,5 27,30 8900 13,4 05,7 16,50
  0345 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 216 216 17700 16,4 20,0 34,40 11925 07,8 18,2 21,70
  0130 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 189 189 189 17225 14,4 20,0 34,50 13725 08,1 14,2 32,60
  0156 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 16875 17,5 18,4 31,60 11375 10,3 10,0 25,20
  1250 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 199 199 14475 14,3 14,5 29,10 6950 08,7 04,9 14,20
  0113 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 17225 18,5 18,7 31,70 9825 09,0 05,6 24,70
  0122 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 204 204 16525 16,0 17,0 33,10 8650 09,2 04,8 20,60
  0259 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 16000 16,9 18,5 28,60 11500 12,9 11,4 21,70
  0269 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 17225 19,5 15,8 33,60 14775 15,2 14,7 29,20
  1251 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 18850 18,7 19,6 37,10 17350 17,2 18,6 33,60
  0282 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 17950 18,9 18,1 34,80 15900 18,7 16,6 28,30
  0200 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 13525 17,2 14,9 22,00 4175 01,3 02,4 13,00
  0216 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 133 133 133 18900 18,5 20,0 37,10 15075 09,0 18,8 32,50
  0304 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 18825 19,5 18,4 37,40 17525 19,3 17,7 33,10
  0116 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18900 17,9 19,2 38,50 8750 07,4 07,3 20,30
  0149 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 142 142 142 17000 17,4 17,1 33,50 12375 10,8 06,9 31,80
  0248 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 146 146 15725 17,7 16,3 28,90 6250 06,4 04,3 14,30
  0251 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 143 154 154 17850 19,4 18,7 33,30 8975 09,0 07,5 19,40
  0321 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 230 242 242 16875 15,2 19,8 32,50 10150 07,4 12,8 20,40
  0132 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 153 153 153 17450 17,9 16,7 35,20 12850 08,6 14,5 28,30
  0158 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 136 136 136 18125 18,0 20,0 34,50 10600 10,3 10,4 21,70
  0351 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 183 186 186 15625 13,0 16,5 33,00 10375 11,9 07,3 22,30
  0115 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18650 18,6 19,6 36,40 8525 11,1 04,0 19,00
  0138 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 15600 12,9 18,2 31,30 8400 08,2 03,8 21,60
  0261 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 135 135 135 18650 20,0 19,7 34,90 11075 10,3 13,0 21,00
  0270 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 18550 17,8 19,8 36,60 14625 17,6 17,5 23,40
  0151 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 19075 19,0 18,7 38,60 17075 16,5 18,8 33,00
  0176 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 18350 17,8 19,1 36,50 12950 09,9 15,6 26,30
  0161 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 129 129 19645 19,0 18,2 35,50 17635 14,0 18,2 32,30
  0174 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 127 127 18050 16,0 19,7 36,50 15900 14,1 17,6 31,90
  1211 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 18475 18,7 19,8 35,40 16125 14,7 19,5 30,30
  1212 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 18875 19,3 20,0 36,20 15850 16,0 17,5 29,90
  0337 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 19225 20,0 20,0 36,90 14725 10,3 16,9 31,70
  0409 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 73 73 73 18260 14790
  0317 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 18625 16,7 20,0 37,80 14425 08,9 19,6 29,20
  0322 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 19075 19,1 20,0 37,20 14100 08,9 17,8 29,70
  0232 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 86 86 20150 19,2 16,3 34,30 16365 16,9 13,3 22,90
  0281 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 120 120 17175 18,5 16,8 33,40 16100 16,2 15,1 33,10
  0287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 149 149 11575 12,3 09,6 24,40 5950 06,7 01,8 15,30
  1279 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11825 15,4 09,9 22,00 5075 02,0 03,9 14,40
  0352 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 251 251 15950 11,4 17,8 34,60 11150 05,6 15,1 23,90
  0346 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 161 161 12350 09,6 12,1 27,70 4575 02,2 03,8 12,30
  1283 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 132 132 14270 06,4 18,8 27,80 9250 01,9 10,2 20,90
  1282 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 210 222 222 16650 13,0 19,8 33,80 9475 03,8 10,2 23,90
  1277 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 106 9600 09,5 07,7 21,20 875 0,2 00,7 02,60
  1278 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 12250 11,0 10,6 27,40 8100 07,3 05,3 19,80
  0288 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 11625 12,3 09,0 25,20 6150 01,2 08,2 15,20
  1280 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 152 14775 11,3 18,6 29,20 1700 00,6 01,2 05,00
  1286 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 204 204 18475 18,0 19,2 36,70 14475 12,5 15,4 30,00
  0136 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 17325 17,6 19,9 31,80 12325 11,7 10,4 27,20
  1276 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 139 125 9875 09,8 07,1 22,60 1025 01,0 01,0 02,10
  0221 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 238 238 18875 20,0 19,0 36,50 16350 17,3 18,6 29,50
  0169 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 15450 15,7 15,1 31,00 8250 08,4 06,0 18,60
  0299 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 18825 18,6 19,6 37,10 17825 17,9 17,8 35,60
  1284 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 14325 13,4 11,8 32,10 7800 06,5 03,8 20,90
  1274 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 80 80 80 15450 15,7 13,8 32,30 11575 15,6 09,7 21,00
  0247 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 271 284 284 17000 19,0 15,9 33,10 10675 14,2 05,3 23,20
  0215 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 165 167 167 18700 19,8 19,1 35,90 13575 15,3 16,2 22,80
  1287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 139 139 11000 14,9 09,5 19,60 3475 02,0 00,4 11,50
  0213 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 18550 20,0 19,6 34,60 16500 17,1 18,4 30,50
  1285 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 190 190 12225 15,0 06,3 27,60 7025 06,7 03,2 18,20
  1272 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 15425 16,0 15,6 30,10 10050 13,5 08,0 18,70
  0319 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 17650 19,7 19,8 31,10 12200 04,1 19,5 25,20
  0205 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 148 148 19050 19,6 18,6 38,00 13650 15,7 14,6 24,30
  0293 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 125 125 125 18150 17,6 18,0 37,00 16725 16,7 17,5 32,70
  0175 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18375 19,3 19,7 34,50 11525 08,9 08,5 28,70
  0102 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 12900 13,0 10,4 28,20 9925 06,4 08,4 24,90
  0257 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 163 163 163 18850 19,8 19,5 36,10 12650 13,1 12,5 25,00
  1273 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 16200 18,7 16,2 29,90 12500 12,9 12,5 24,60
  0267 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 154 154 17750 19,2 18,2 33,60 15225 16,3 15,7 28,90
  0239 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 124 124 124 17675 19,8 19,5 31,40 15700 15,8 13,9 33,10
  0336 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14900 11,9 17,0 30,70 13175 09,4 18,7 24,60
  0355 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 115 117 117 20935 18,9 20,0 37,20 18145 16,3 17,5 32,10
  0157 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 183 188 188 19475 17,4 20,0 34,30 15970 08,2 19,8 30,40
  0315 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 238 238 17975 17,9 20,0 34,00 14275 06,9 18,5 31,70
  0316 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 257 266 266 17425 15,5 19,4 34,80 14900 11,9 17,4 30,30
  0339 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 17925 20,0 20,0 31,70 16150 18,5 19,5 26,60
  0318 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 194 194 194 14900 12,9 18,3 28,40 12100 08,0 17,7 22,70
  0375 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 66 67 67 19195 17,3 20,0 33,40 15055 07,3 17,4 30,00
  0155 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 141 141 141 18925 20,0 19,0 36,70 14325 09,8 17,3 30,20
  0262 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 146 146 16475 18,7 18,3 28,90 15025 13,0 19,6 27,50
  1511 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11875 14,0 13,9 19,60 6500 06,5 06,7 12,80
  1514 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 306 306 13675 10,7 17,5 26,50 6225 02,1 05,3 17,50
  1518 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 117 117 17275 15,4 19,1 34,60 7675 03,7 10,5 16,50
  1516 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15625 19,2 13,9 29,40 10775 15,3 06,6 21,20
  1512 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 117 117 14475 14,6 14,2 29,10 9125 10,9 05,9 19,70
  1522 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 174 174 16875 18,8 19,1 29,60 9550 10,9 10,0 17,30
  0362 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 120 120 14950 09,9 14,7 35,20 7900 09,6 02,7 19,30
  0104 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 129 129 129 17825 17,9 18,6 34,80 8625 05,4 05,5 23,60
  0187 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 112 112 15775 12,6 18,4 32,10 11150 09,9 09,3 25,40
  1513 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 157 157 14675 12,1 18,0 28,60 7875 01,7 05,8 24,00
  1515 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 80 80 80 12650 11,9 12,0 26,70 10050 15,6 05,7 18,90
  1523 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 16875 16,6 19,6 31,30 10575 06,9 09,4 26,00
  0190 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 13725 15,1 13,9 25,90 8600 12,3 05,7 16,40
  0361 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 264 285 285 13950 11,3 17,6 26,90 9175 03,5 16,1 17,10
  0400 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 129 129 12750 06,6 19,0 25,40 6025 02,6 06,2 15,30
  1517 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 16675 19,0 14,5 33,20 7925 11,8 05,6 14,30
  0098 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 176 186 186 16300 15,6 19,4 30,20 10450 02,8 13,7 25,30
  0411 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 99 100 100 17125 15,0 19,6 33,90 13000 10,5 15,0 26,50
  1524 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 106 106 13450 15,6 13,4 24,80 8575 09,9 07,2 17,20
  0189 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 164 164 164 17900 17,7 17,9 36,00 8900 07,5 05,1 23,00
  1520 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 14200 19,3 09,1 28,40 11850 14,3 11,9 21,20
  1519 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 145 154 154 13175 04,9 20,0 27,80 6075 03,6 03,4 17,30
  0124 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 237 237 237 18475 17,5 19,5 36,90 14375 10,5 18,3 28,70
  0179 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 134 134 20850 18,4 19,8 37,80 17695 14,8 17,8 33,50
  0153 ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 120 120 20385 17,9 19,8 36,20 15490 13,4 16,4 27,60
  0165 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 17625 17,3 17,7 35,50 13800 13,8 15,4 26,00
  0159 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 15925 15,8 15,6 32,30 13575 12,8 11,9 29,60
  0126 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 131 131 131 17500 16,8 19,6 33,60 15625 16,8 16,4 29,30
  0152 ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 177 192 192 14200 14,6 16,4 25,80 12700 10,7 18,9 21,20
  0125 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 125 125 125 19000 16,9 20,0 39,10 15025 12,1 17,8 30,20
  0170 ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 18575 18,3 19,5 36,50 17550 16,6 17,1 36,50
  0370 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 103 103 20240 18,8 15,2 33,20 12760 06,6 08,0 23,20
  0331 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 157 157 157 19000 19,5 20,0 36,50 14625 16,1 15,1 27,30
  0242 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 104 104 10575 11,3 13,8 17,20 2650 01,0 00,6 09,00
  0230 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18175 19,9 18,5 34,30 11350 13,6 10,1 21,70
  0214 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 107 107 16025 16,1 17,9 30,10 7325 08,4 04,2 16,70
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 18 18 18 19050 20,0 20,0 36,20 1 16,2 17975 16,0 18,7 37,20 3 17,2
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ) 1 1 1 15025 11,0 17,6 31,50 3 13,8 15025 11,0 17,6 31,50 3 13,8
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 1 1 1 16325 14,5 16,8 34,00 1 14,9 16325 14,5 16,8 34,00 1 14,9
  0871 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 4 4 4 18175 18,0 19,7 35,00 1 16,9 16025 17,5 14,1 32,50 1 14,3
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 18050 17,9 19,6 34,70 1 14,7 16850 15,8 19,9 31,70 5 12,1
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 4 6 6 16125 13,1 19,6 31,80 2 12,2 14275 10,1 16,3 30,70 2 10,8
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 2 2 2 3350 01,6 02,2 09,60 1 03,9 2225 00,4 02,8 05,70 1 04,4
  0851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 13 14 14 17125 17,1 17,2 34,20 1 15,5 16400 18,0 14,0 33,60 10 14,8
  0851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 6 6 6 16150 17,4 14,9 32,30 1 13,3 15550 14,3 14,2 33,70 11 16,1
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 4 4 4 18050 19,3 18,8 34,10 2 15,7 17500 19,3 19,2 31,50 3 14,6
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 1 1 1 17425 18,1 18,2 33,40 1 15,6 17425 18,1 18,2 33,40 1 15,6
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 7350 07,8 05,0 16,60 2 10,5 7350 07,8 05,0 16,60 2 10,5
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22 18575 18,6 19,5 36,20 1 16,4 16875 18,4 17,7 31,40 1 15,6
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 12 12 12 16875 17,7 18,2 31,60 2 15,1 15425 17,8 17,9 26,00 1 08,3
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 8925 05,5 09,8 20,40 1 12,9 8925 05,5 09,8 20,40 1 12,9
  0826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 9 9 18825 20,0 18,7 36,60 1 17,3 18250 20,0 20,0 33,00 1 13,9
  0826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18125 19,8 19,5 33,20 1 14,1 17700 18,3 19,7 32,80 1 15,1
  0862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 70 75 75 15150 17,5 13,6 29,50 9 13,2 13325 13,4 12,4 27,50 6 14,6
  0862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 33 33 33 13300 13,3 15,7 24,20 9 11,6 12150 13,0 13,0 22,60 12 12,4
  0863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 24 26 26 17025 15,6 18,6 33,90 3 14,5 15825 13,9 20,0 29,40 2 14,1
  0863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 12 12 12 15750 11,7 18,7 32,60 2 14,9 14725 10,8 19,5 28,60 2 11,5
  0880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14 15 15 17800 17,6 20,0 33,60 2 13,6 17025 17,4 19,9 30,80 2 11,9
  0880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 7 7 7 16975 17,4 20,0 30,50 2 11,6 16675 16,8 18,8 31,10 2 11,8
  0879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14 15 15 17200 17,6 17,9 33,30 3 14,0 16400 18,4 18,4 28,80 6 11,0
  0879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 6 6 6 16325 16,5 17,9 30,90 2 14,9 15850 19,6 15,5 28,30 4 13,3
  0878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 54 58 58 17200 18,4 20,0 30,40 4 12,5 15375 17,0 16,0 28,50 5 12,6
  0878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 26 26 26 15300 17,3 16,3 27,60 3 11,9 13975 15,8 12,1 28,00 6 13,8
  0864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 35 38 38 17025 14,4 19,4 34,30 2 14,4 14600 09,6 18,9 29,90 3 13,8
  0864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 17 17 17 14400 12,3 19,7 25,60 4 13,5 13125 17,2 16,7 18,60 15 10,5
  0811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 12 13 13 18000 20,0 19,9 32,10 1 12,8 16175 16,4 17,3 31,00 1 12,9
  0811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 5 5 5 16150 18,1 16,1 30,40 2 14,4 15650 15,2 15,8 31,60 5 16,8
  0816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 5 6 6 17400 18,8 19,8 31,00 1 13,0 16700 18,2 18,2 30,40 3 13,0
  0816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 3 3 3 16600 17,8 16,9 31,70 3 15,5 15500 17,4 15,5 29,10 2 14,8
  0831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 15 16 16 19000 19,7 18,8 37,50 1 17,5 17650 19,8 18,9 31,90 1 14,0
  0831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 7 7 7 17625 18,8 18,6 33,10 1 13,8 17100 15,9 17,3 35,20 8 16,2
  0841 ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 3 3 17425 18,9 17,2 33,60 1 14,1 17250 18,7 18,9 31,40 3 12,8
  0836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 1 1 18075 19,8 17,1 35,40 1 17,2 18075 19,8 17,1 35,40 1 17,2
  0836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 15200 16,9 15,6 28,30 3 15,2 15200 16,9 15,6 28,30 3 15,2
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 10 10 10 19525 19,9 20,0 38,20 1 18,2 18350 17,0 20,0 36,40 1 16,4
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18275 17,2 20,0 35,90 1 15,9 17975 16,5 20,0 35,40 1 15,4
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 13850 08,4 18,6 28,40 1 13,0 13850 08,4 18,6 28,40 1 13,0
  0866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 7 8 8 19175 19,2 19,3 38,20 1 18,2 18325 18,5 19,3 35,50 2 16,1
  0866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18300 18,4 19,4 35,40 1 15,7 18250 19,2 18,3 35,50 2 15,5
  0846 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 3 3 17650 18,9 16,6 35,10 1 16,4 17450 17,7 19,0 33,10 3 14,5
  0846 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 10425 12,4 06,3 23,00 1 10,0 10425 12,4 06,3 23,00 1 10,0
  0875 ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 4 4 19100 18,8 19,9 37,70 1 17,7 18400 18,3 17,8 37,50 1 18,2
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 70 74 74 18750 18,9 20,0 36,10 1 17,5 15200 14,9 17,3 28,60 1 14,5
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 33 33 33 15175 14,9 16,7 29,10 1 12,7 13925 16,0 16,5 23,20 1 09,5
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 5 1 1 10925 07,3 13,2 23,20 2 14,6 10925 07,3 13,2 23,20 2 14,6
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 17 17 17 17850 18,8 19,4 33,20 1 15,1 16725 15,5 19,2 32,20 1 13,9
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 8 8 8 16625 18,7 19,4 28,40 2 12,5 16000 16,4 18,1 29,50 1 12,6
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 14075 16,1 14,6 25,60 1 12,0 14075 16,1 14,6 25,60 1 12,0
  0356 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 55 55 55 12350 06,7 15,8 26,90 9375 02,8 08,4 26,30
  0294 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 58 58 58 18400 18,9 18,4 36,30 15700 17,9 14,0 30,90
  0144 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 67 67 67 12150 06,9 14,1 27,60 11100 08,3 16,3 19,80
  0412 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 16850 17,3 19,3 30,80 15575 14,0 18,1 30,20
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας)
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 247 248 248 16150 13,6 19,5 31,50 1 13,2 7550 00,5 08,0 21,70 1 11,7
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 24 24 24 7025 02,7 08,0 17,40 1 10,7 4400 01,3 04,3 12,00 1 10,5
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 7 7 7 7450 01,9 10,4 17,50 2 05,8 7000 06,7 06,5 14,80 2 10,8
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 4 4 4 6925 07,5 03,1 17,10 1 10,1 6550 00,6 08,3 17,30 1 11,0
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 280 284 284 18675 20,0 20,0 34,70 1 15,9 10025 11,8 11,1 17,20 19 12,1
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 28 28 28 9950 02,2 13,2 24,40 1 10,6 6075 02,7 04,9 16,70 1 08,0
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 8 8 8 9950 03,6 14,6 21,60 1 09,8 9375 02,7 11,7 23,10 1 11,2
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 5 5 5 9975 04,4 11,9 23,60 1 13,6 8675 04,3 11,3 19,10 1 11,1
  0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 6100 05,9 04,9 13,60 4750 01,5 03,6 13,90
  0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
  0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 12675 11,0 13,0 26,70 6650 05,5 04,5 16,60
  0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 6600 04,8 05,9 15,70 6450 05,3 05,3 15,20
  0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 8225 07,1 06,9 18,90 5000 00,8 02,8 16,40
  0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
  0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 16 16 16 11350 08,7 12,8 23,90 6725 05,6 03,5 17,80
  0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 6275 05,2 02,4 17,50 6275 05,2 02,4 17,50
  0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 9575 05,6 10,2 22,50 6925 04,0 05,6 18,10
  0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 5875 06,9 02,8 13,80 5875 06,9 02,8 13,80
  0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 9975 07,6 09,7 22,60 6400 07,3 03,2 15,10
  0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 5350 04,6 03,7 13,10 4825 04,8 03,5 11,00
  0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 7275 06,2 04,5 18,40 6875 07,3 05,0 15,20
  0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 4900 03,3 03,2 13,10 4900 03,3 03,2 13,10
  0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 49 49 8875 05,3 10,6 19,60 6175 03,8 03,3 17,60
  0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 4 4 4 5850 04,8 04,9 13,70 4825 03,5 03,1 12,70
  0129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 22805 18,2 18,6 38,90 19075 15,1 17,6 33,20
  0227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 96 97 97 14575 18,5 14,8 25,00 11725 13,6 08,4 24,90
  0233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 86 86 22310 18,3 19,9 36,60 17885 16,3 18,6 23,40
  0279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18650 19,8 18,4 36,40 16500 16,9 16,8 32,30
  0133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 110 58 21625 18,4 18,0 35,30 5380 02,9 03,5 06,00
  0137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 119 88 22085 18,6 18,9 35,40 7375 00,8 01,9 14,80
  0285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 96 96 13900 14,2 14,6 26,80 9025 11,3 09,4 15,40
  0273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 212 212 212 17875 19,4 19,8 32,30 13125 14,1 11,4 27,00
  0275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 15275 16,8 15,9 28,40 8775 10,2 08,7 16,20
  0147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 98 98 19410 17,5 19,1 34,80 15415 12,1 15,4 29,40
  0403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 20884 17,7 20,0 35,70 17116 13,3 16,8 29,30
  0402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 18716 12,6 18,8 33,60 14609 06,1 17,3 27,30
  0134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 18075 16,6 20,0 35,70 14275 13,9 13,7 29,50
  0219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 19000 19,4 19,8 36,80 17450 20,0 16,9 32,90
  0168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 56 56 56 18250 16,6 19,1 37,30 13000 08,4 15,5 28,10
  0103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 14400 11,7 15,9 30,00 7375 10,7 05,3 13,50
  0780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 43 43 43 11550 10,9 05,4 29,90 7225 05,9 03,1 19,90
  0297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 19650 19,6 19,7 39,30 18075 19,1 18,7 34,50
  0112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18100 17,5 18,6 36,30 14450 12,1 15,8 29,90
  0139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 86 64 22540 18,9 19,3 37,00 6340 02,5 03,6 09,10
  0163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 65 65 65 18275 18,9 19,1 35,10 12750 07,6 17,7 25,70
  0307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18325 19,5 18,3 35,50 16875 17,2 16,9 33,40
  0245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 143 143 143 18375 19,1 18,9 35,50 13450 15,9 14,1 23,80
  0363 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 86 86 13225 13,2 14,7 25,00 9750 11,9 07,1 20,00
  0211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 18700 19,1 19,5 36,20 16950 17,9 18,7 31,20
  0406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 55 55 21975 17,5 18,2 36,40 14120 02,0 07,6 32,00
  0119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 302 302 302 19450 19,6 19,6 38,60 17825 16,4 18,0 36,90
  0305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 64 64 64 18725 19,0 19,4 36,50 17175 19,1 15,3 34,30
  0311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 282 282 17200 14,6 20,0 34,20 13450 08,4 17,2 28,20
  0140 ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 189 189 189 18775 18,0 19,4 37,70 15275 13,6 17,6 29,90
  0338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 19200 19,4 20,0 37,40 16800 13,1 19,6 34,50
  0107 ΑΠΘ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 14225 09,5 16,7 30,70 6950 08,0 05,7 14,10
  0357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 18325 18,7 17,6 37,00 15800 11,1 17,2 34,90
  0203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 114 115 115 18675 20,0 20,0 34,70 14850 14,8 18,7 25,90
  0291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18525 18,5 19,0 36,60 16975 19,3 16,9 31,70
  0111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 18175 18,6 18,5 35,60 13525 09,2 13,8 31,10
  0120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 158 158 158 18675 18,1 19,7 36,90 12800 12,7 15,7 22,80
  0255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 146 146 19150 20,0 20,0 36,60 14275 14,2 13,6 29,30
  0265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18575 19,1 20,0 35,20 15625 18,7 16,1 27,70
  0237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 18600 19,1 20,0 35,30 16450 19,3 18,6 27,90
  0172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 19600 19,5 20,0 38,90 17725 17,9 19,6 33,40
  0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 61 61 61 17650 18,2 18,9 33,50 11900 13,3 05,7 28,60
  0497 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 10425 11,7 08,3 21,70 6550 05,4 04,9 15,90
  0507 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 9550 10,0 08,3 19,90 5650 05,8 03,7 13,10
  0477 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 79 79 12125 12,5 11,7 24,30 7400 08,5 06,0 15,10
  0776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 78 78 10025 12,8 08,6 18,70 5725 05,5 00,6 16,80
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 34 34 34 18650 19,5 19,4 35,70 1 15,8 17425 16,8 20,0 32,90 1 12,9
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 3 3 3 17400 16,5 20,0 33,10 1 13,2 17125 16,8 20,0 31,70 1 12,0
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 1 1 1 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 48 48 48 19075 19,1 19,8 37,40 1 17,8 17625 18,6 18,9 33,00 1 13,3
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 5 5 5 17600 17,3 18,9 34,20 1 14,9 17050 17,2 19,7 31,30 5 14,6
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 2 2 2 17600 15,8 18,8 35,80 1 16,4 17500 18,1 19,0 32,90 1 13,8
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 472 472 472 17475 18,1 19,5 32,30 4 13,7 13625 09,1 18,9 26,50 4 11,1
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 54 54 54 13550 15,3 18,5 20,40 4 09,6 10650 09,0 12,7 20,90 16 12,2
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 21 21 21 13575 09,4 13,8 31,10 6 15,2 13150 14,4 16,7 21,50 8 08,9
  0614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 88 88 16050 11,5 15,3 30,80 9385 09,7 04,2 18,40
  0613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 86 86 16255 12,6 16,0 31,70 9000 06,1 03,4 20,70
  0326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 16475 13,7 19,8 32,40 11100 01,5 15,0 27,90
  0327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 15200 14,9 15,7 30,20 10100 10,5 10,2 19,70
  0325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 17475 19,7 19,7 30,50 15125 19,0 16,8 24,70
  1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 139 121 7950 10,3 04,8 16,70 625 1,6 00,6 00,30
  1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 213 213 12775 07,8 17,0 26,30 5600 02,2 06,5 13,70
  0324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 15025 16,0 16,4 27,70 10225 10,1 10,0 20,80
  0328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 18900 18,6 20,0 37,00 14350 15,7 12,4 29,30
  0323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 149 149 17700 19,4 19,8 31,60 12125 11,1 13,9 23,50
  1064 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 175 175 11750 15,8 14,0 17,20 4350 02,2 02,4 12,80
  1633 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 12625 15,3 11,2 24,00 4850 07,1 04,2 08,10
  1610 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 75 75 75 14950 15,6 12,6 31,60 11700 09,0 15,2 22,60
  1609 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 12850 06,2 16,0 29,20 8850 08,7 08,3 18,40
  1615 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 16825 18,3 17,8 31,20 13200 15,7 08,1 29,00
  1634 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 217 217 13000 12,9 12,2 26,90 9275 09,0 08,5 19,60
  1632 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 133 134 134 8500 12,2 04,0 17,80 2550 01,6 01,8 06,80
  1627 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 120 120 16475 15,0 17,6 33,30 3975 01,2 03,7 11,00
  1603 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 140 140 12475 02,0 19,1 28,80 5575 01,7 05,5 15,10
  1605 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 16075 11,7 18,0 34,60 10750 02,9 16,3 23,80
  1607 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 242 257 257 16200 12,2 19,8 32,80 4750 02,7 03,8 12,50
  1635 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 15325 14,2 15,3 31,80 11675 12,0 11,3 23,40
  1613 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 17350 18,9 17,2 33,30 13375 13,5 11,8 28,20
  1626 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 75 89 89 14475 03,2 14,8 26,90 6850 00,8 02,2 14,20
  1606 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 145 145 13425 07,6 16,8 29,30 11275 06,8 18,0 20,30
  1604 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 253 279 279 12675 08,2 19,9 22,60 5800 02,0 05,9 15,30
  1614 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 16525 16,9 17,8 31,40 11050 12,1 06,9 25,20
  1624 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 15175 18,1 13,8 28,80 10075 08,5 14,9 16,90
  1623 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14750 14,8 15,4 28,80 7400 06,2 05,1 18,30
  1625 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 145 145 145 16125 15,7 19,2 29,60 13325 07,2 19,6 26,50
  1622 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15675 11,0 18,8 32,90 11325 10,4 10,3 24,60
  1620 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 99 99 10800 13,0 10,9 19,30 4850 02,8 01,8 14,80
  1619 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 93 93 93 14425 16,4 15,5 25,80 8800 06,8 06,3 22,10
  1617 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 12875 13,1 11,4 27,00 8275 11,4 04,9 16,80
  1618 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 91 91 91 17350 16,9 17,6 34,90 11475 13,6 08,2 24,10
  1602 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 220 220 15500 12,3 17,7 32,00 8950 03,4 08,2 24,20
  1601 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 216 216 13200 12,0 20,0 20,80 7700 06,6 05,1 19,10
  1630 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 174 174 16050 14,7 19,4 30,10 9725 02,9 13,2 22,80
  1621 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 83 85 85 11950 12,4 13,0 22,40 7600 08,3 08,4 13,70
  1628 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 154 154 12225 10,8 13,2 24,90 5800 04,8 04,0 14,40
  1616 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 16900 17,6 18,0 32,00 14550 14,0 17,4 26,80
  1629 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 163 163 163 16350 18,1 19,6 27,70 13800 15,8 15,6 23,80
  0353 ΔΠΘ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 197 197 197 13225 10,8 12,6 29,50 3825 03,0 02,8 09,50
  0234 ΔΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 99 99 17725 15,1 15,6 27,60 12335 10,3 09,4 19,00
  0186 ΔΠΘ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 129 129 129 13775 15,5 11,1 28,50 7700 07,3 05,3 18,20
  0212 ΔΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 8725 12,8 05,9 16,20 2050 02,8 00,9 04,50
  0106 ΔΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 176 176 176 18525 18,4 18,6 37,10 8300 06,4 04,6 22,20
  0404 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 271 271 271 20875 18,2 17,6 34,90 13941 07,2 18,1 22,20
  0160 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 152 15125 09,9 19,4 31,20 9925 11,0 06,7 22,00
  0223 ΔΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 195 195 18075 19,3 19,8 33,20 14500 16,9 15,5 25,60
  0302 ΔΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 18625 19,5 18,8 36,20 17400 19,7 17,2 32,70
  0108 ΔΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 15325 14,2 17,1 30,00 7725 07,2 05,2 18,50
  1301 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 18100 18,7 18,5 35,20 15375 12,9 17,2 31,40
  1302 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 16275 12,5 17,5 35,10 11575 09,3 08,1 28,90
  0224 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 106 106 106 17025 14,7 19,0 34,40 11050 03,8 12,7 27,70
  0476 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 106 106 12875 08,6 14,5 28,40 6750 07,4 02,9 16,70
  0290 ΔΠΘ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 18075 19,3 19,0 34,00 15750 17,0 16,3 29,70
  0121 ΔΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 388 388 388 18250 18,6 19,8 34,60 17250 16,7 18,6 33,70
  0097 ΔΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 250 250 16400 17,8 17,0 30,80 10600 06,4 12,2 23,80
  0142 ΔΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 16400 16,2 16,3 33,10 11800 10,6 07,2 29,40
  0373 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 131 131 17050 16,5 16,7 35,00 11850 11,2 12,5 23,70
  0207 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 172 173 173 17275 15,6 19,6 33,90 12150 13,8 12,0 22,80
  0127 ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 182 182 182 22520 18,5 19,5 36,80 18385 16,1 17,9 26,10
  1001 ΕΚΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 11075 12,7 07,8 23,80 8050 10,3 05,8 16,10
  1002 ΕΚΠΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 15150 15,1 18,9 26,60 7975 04,1 08,7 19,10
  0277 ΕΚΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 83 83 83 18400 17,0 18,4 38,20 16750 17,5 17,5 32,00
  0131 ΕΚΠΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 121 96 21325 16,0 19,7 34,80 7100 04,5 02,7 09,60
  0135 ΕΚΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 129 87 21090 15,0 18,3 35,70 6775 01,1 01,3 10,70
  0283 ΕΚΠΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 104 104 13525 16,8 11,6 25,70 9475 11,1 08,0 18,80
  1004 ΕΚΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 14550 09,2 16,6 32,40 9325 05,3 12,0 20,00
  1005 ΕΚΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 16400 17,0 20,0 28,60 14275 09,4 19,3 28,40
  0154 ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 18325 17,0 19,3 37,00 15350 11,7 17,7 32,00
  0148 ΕΚΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 107 116 116 20430 17,7 18,8 38,10 16470 13,6 14,4 31,00
  0401 ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 21300 18,6 19,9 34,70 17450 13,7 17,3 33,20
  0146 ΕΚΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 77 77 17400 17,6 18,5 33,50 11125 10,8 06,3 27,40
  0101 ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 195 195 13800 14,2 08,9 32,10 7400 08,5 04,8 16,30
  0295 ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 127 127 19325 20,0 19,5 37,80 18250 19,9 19,4 33,70
  0183 ΕΚΠΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 71 71 17560 05,4 17,6 32,20 8945 04,7 03,1 18,30
  0110 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 19300 19,0 19,8 38,40 15150 13,4 15,3 31,90
  0173 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 16225 15,5 19,6 29,80 11775 11,3 10,3 25,50
  0182 ΕΚΠΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 77 64 17375 13,2 16,8 27,90 4400 01,1 00,8 04,90
  0105 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 215 215 215 13150 14,5 11,2 26,90 7750 09,1 03,9 18,00
  1006 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 17200 16,1 18,3 34,40 15025 14,0 14,2 31,90
  0243 ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 201 201 201 19325 20,0 20,0 37,30 14275 16,0 14,2 26,90
  0408 ΕΚΠΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 56 63 63 22075 18,6 20,0 34,10 9950 03,9 05,1 19,60
  0117 ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 354 354 354 19475 19,7 20,0 38,20 18050 17,6 19,3 35,30
  0306 ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 115 115 115 17150 18,7 17,7 32,20 14175 16,9 12,1 27,70
  0303 ΕΚΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 71 71 71 18850 19,6 18,7 37,10 17275 18,0 15,3 35,80
  0309 ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 264 264 264 16375 13,8 20,0 31,70 13675 11,7 18,9 24,10
  1007 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 16700 17,2 18,7 30,90 13175 13,9 12,1 26,70
  0128 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 19050 18,7 19,3 38,20 16000 11,9 16,6 35,50
  0330 ΕΚΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 19050 20,0 19,8 36,40 16925 16,5 19,5 31,70
  0123 ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 18775 17,9 19,0 38,20 16475 11,7 19,6 34,60
  0192 ΕΚΠΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18700 17,5 19,0 38,30 12275 11,9 08,3 28,90
  1008 ΕΚΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 175 175 13275 09,2 16,4 27,50 7000 03,2 04,2 20,60
  0188 ΕΚΠΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 16500 15,1 17,6 33,30 10425 06,9 10,1 24,70
  0289 ΕΚΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 88 88 88 18925 19,2 18,8 37,70 17025 19,5 17,0 31,60
  0109 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 268 268 268 19075 18,9 19,5 37,90 14550 11,5 15,8 30,90
  1010 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 19175 19,2 19,7 37,80 12975 11,1 09,1 31,70
  0253 ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 157 157 157 18800 19,7 19,4 36,10 15400 16,2 15,2 30,20
  0263 ΕΚΠΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 18525 20,0 19,8 34,30 16400 16,2 19,0 30,40
  1011 ΕΚΠΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 16750 16,4 18,4 32,20 9400 07,7 08,6 21,30
  0171 ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 19250 18,9 20,0 38,10 17875 17,1 18,7 35,70
  1657 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 13575 16,3 12,2 25,80 7075 05,7 06,9 15,70
  1655 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 225 225 14675 11,7 18,1 28,90 7650 04,5 11,5 14,60
  1656 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 179 179 8850 06,0 10,4 19,00 4600 00,8 02,4 15,20
  1653 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 13125 13,2 12,8 26,50 9175 08,1 08,2 20,40
  1660 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 191 191 15100 15,8 19,5 25,10 7425 06,4 07,9 15,40
  1662 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 141 141 12900 07,3 17,7 26,60 6375 09,1 05,1 11,30
  1652 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 17225 17,3 17,3 34,30 14200 12,5 15,9 28,40
  1654 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 188 188 13875 09,7 18,0 27,80 6975 06,5 07,6 13,80
  1659 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 13925 16,5 15,8 23,40 8750 09,4 10,9 14,70
  1664 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 121 121 12075 09,9 10,9 27,50 4200 01,6 01,6 13,60
  1651 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14900 14,4 13,3 31,90 8500 08,6 04,1 21,30
  0225 ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 96 98 98 16025 18,0 16,4 29,70 13025 15,3 11,2 25,60
  0231 ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 79 79 22435 20,0 20,0 35,30 19165 17,4 17,8 27,30
  0246 ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18525 19,3 20,0 34,80 15325 17,2 13,6 30,50
  0217 ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 19400 19,7 20,0 37,90 17975 20,0 20,0 31,90
  0241 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 17000 17,9 18,9 31,20 13775 11,1 16,8 27,20
  0209 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 19300 20,0 19,5 37,70 17775 20,0 19,9 31,20
  0229 ΕΜΠ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 78 78 19025 20,0 20,0 36,10 17325 19,8 19,1 30,40
  0201 ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 18200 18,6 19,7 34,50 16400 17,5 17,7 30,40
  0235 ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 18825 20,0 19,6 35,70 17000 17,9 19,0 31,10
  0342 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14850 10,7 16,1 32,60 7425 06,7 04,4 18,60
  1452 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 12600 15,3 09,2 25,90 6700 06,1 03,8 16,90
  0145 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 15850 16,6 15,7 31,10 7475 10,1 06,7 13,10
  0407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 91 101 101 17270 12470
  0385 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 112 112 22465 19,1 19,2 36,60 13640 08,3 11,6 23,70
  1453 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 140 8525 08,5 03,9 21,70 900 1,0 00,0 02,60
  0366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 171 174 174 16525 16,4 18,9 30,80 10350 05,2 12,2 24,00
  0367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 77 77 15725 10,4 19,9 32,60 8600 08,6 08,5 17,30
  1455 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 108 108 16990 08,0 19,0 34,20 7160 02,3 07,8 13,30
  1456 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 188 188 13750 14,3 11,0 29,70 7325 08,0 03,8 17,50
  0882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 67 70 70 18200 19,6 19,8 33,40 1 16,0 15700 15,2 18,4 29,20 2 09,4
  0882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β (ΝΕΟ) 7 7 7 15700 11,9 20,0 30,90 3 13,3 15250 12,7 16,7 31,60 5 11,8
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ (ΝΕΟ) 2 2 0
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΝΕΟ) 2 2 0
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΝΕΟ) 2 2 2 11225 09,1 08,3 27,50 1 13,6 10250 01,6 20,0 19,40 1 12,4
  0881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 20 20 20 17950 16,7 18,0 37,10 3 17,1 17425 18,6 20,0 31,10 2 12,0
  0881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β (ΝΕΟ) 2 2 2 17400 16,8 17,5 35,30 2 15,8 17400 16,0 18,1 35,50 1 15,8
  0150 ΟΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 107 107 107 16400 14,9 17,8 32,90 14100 09,0 18,9 28,50
  0240 ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 19300 20,0 20,0 37,20 17900 19,3 20,0 32,30
  0347 ΟΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 177 177 177 19275 20,0 20,0 37,10 16325 12,2 19,2 33,90
  0314 ΟΠΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 17825 15,3 20,0 36,00 15000 10,2 18,1 31,70
  0312 ΟΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 18675 18,6 19,9 36,20 15800 12,2 19,5 31,50
  0313 ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 18725 18,2 19,9 36,80 16400 17,2 20,0 28,40
  0333 ΟΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 162 162 162 18750 18,6 20,0 36,40 16550 16,8 20,0 29,40
  0329 ΟΠΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 18525 18,6 19,9 35,60 13425 09,8 19,4 24,50
  0310 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 158 158 158 8675 03,7 05,3 25,70 3950 01,6 02,2 12,00
  0320 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 309 309 16375 11,7 20,0 33,80 5600 01,0 07,3 14,10
  0372 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 11450 11,1 09,8 24,90 7050 08,2 05,8 14,20
  0162 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 208 208 208 16925 16,0 18,3 33,40 9250 10,7 04,9 21,40
  0167 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 187 187 187 15075 14,4 16,0 29,90 7750 11,6 04,3 15,10
  0348 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 13725 13,7 11,3 29,90 9125 08,4 03,8 24,30
  0252 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 214 230 230 11875 09,7 13,5 24,30 3125 00,5 01,0 11,00
  0181 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 142 142 142 15925 13,8 16,2 33,70 7150 07,1 03,8 17,70
  0222 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 107 107 11250 08,7 17,5 18,80 4925 02,1 05,3 12,30
  0344 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 208 208 12800 10,4 16,2 24,60 3150 00,5 01,4 10,70
  0238 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 108 108 16100 16,3 15,7 32,40 6975 03,8 11,1 13,00
  0180 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 170 178 178 16450 13,0 20,0 32,80 8000 08,2 09,9 13,90
  0612 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 66 78 78 17005 08,7 20,0 35,00 5900 01,8 01,8 13,40
  0143 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 252 252 252 16150 16,0 17,1 31,50 10900 12,1 09,2 22,30
  0276 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 71 71 71 11150 13,5 10,9 20,20 4300 03,3 00,9 13,00
  0354 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 11750 13,6 07,0 26,40 7100 07,9 06,1 14,40
  0218 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 171 171 12250 06,7 17,4 24,90 3925 01,8 01,9 12,00
  1391 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 14475 19,0 12,3 26,60 6400 08,0 03,5 14,10
  0673 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 17250 15,0 18,3 35,70 12925 10,4 15,2 26,10
  0668 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14575 14,3 11,5 32,50 10225 06,1 08,3 26,50
  0678 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 261 261 261 16625 19,4 15,1 32,00 13150 14,9 13,1 24,60
  0674 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 155 175 175 20240 11,9 20,0 34,90 8335 02,9 00,6 20,40
  0679 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 13275 13,8 11,5 27,80 9825 08,1 07,9 23,30
  0669 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 292 297 297 14875 14,2 17,9 27,40 12125 08,2 17,6 22,70
  0670 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 241 262 262 18445 14,4 20,0 33,10 11135 03,4 13,3 22,00
  0684 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 14975 18,7 10,9 30,30 12675 10,4 14,1 26,20
  0685 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 14700 14,0 15,1 29,70 9975 12,8 08,1 19,00
  0680 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18050 18,9 17,9 35,40 13775 17,1 11,1 26,90
  0675 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 93 93 17675 10,7 18,9 29,10 9910 03,6 04,8 20,00
  0387 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 15625 16,9 15,8 29,80 10700 10,5 08,7 23,60
  0671 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18150 17,5 17,5 37,60 16500 15,2 17,3 33,50
  0672 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 16350 14,5 18,2 32,70 12350 06,1 15,9 27,40
  0681 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 16850 15,7 16,2 35,50 12425 13,6 11,3 24,80
  0388 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 15825 16,3 17,8 29,20 13000 16,7 14,1 21,20
  0389 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 262 269 269 15050 11,4 17,2 31,60 9900 04,2 11,7 23,70
  0390 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 191 191 16500 14,7 17,6 33,70 13975 09,8 19,8 26,30
  0391 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 78 78 12025 15,6 09,6 22,90 8775 06,9 09,1 19,10
  0392 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 15900 18,9 17,9 26,80 12500 16,9 13,1 20,00
  0393 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 16275 17,8 19,0 28,30 12200 15,5 11,8 21,50
  0682 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 14675 17,3 13,0 28,40 11425 13,4 10,1 22,20
  0394 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 165 166 166 13075 17,0 14,3 21,00 9975 07,2 11,1 21,60
  0676 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 61 69 66 13585 10,7 10,4 21,60 5585 01,4 02,8 08,50
  0683 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 17575 18,1 17,0 35,20 15025 17,1 11,4 31,60
  0677 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 17250 16,1 18,7 34,20 11350 10,2 08,4 26,80
  1552 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 14650 16,3 13,4 28,90 5375 04,8 04,0 12,70
  1549 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 13625 09,1 17,6 27,80 5150 00,7 03,9 16,00
  1544 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 290 317 317 14975 11,9 18,2 29,80 4425 02,0 05,0 10,70
  1551 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 16475 15,3 19,6 31,00 8225 05,3 08,1 19,50
  1558 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 17225 18,4 16,3 34,20 11975 15,1 08,5 24,30
  1564 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 16950 16,6 20,0 31,20 13825 13,3 13,2 28,80
  1545 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 290 317 317 12550 06,8 18,9 24,50 4975 01,3 05,6 13,00
  1555 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 88 88 14300 16,1 14,5 26,60 5675 05,2 05,6 11,90
  1553 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 12900 13,7 11,3 26,60 9275 09,7 10,5 16,90
  1541 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 163 156 12750 16,1 11,3 23,60 1350 01,2 01,4 02,80
  1542 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 163 163 15600 14,8 15,4 32,20 5450 03,2 05,3 13,30
  0210 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 16875 18,6 17,7 31,20 14500 18,8 15,3 23,90
  1548 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 89 89 11850 06,2 17,8 23,40 7875 04,5 13,2 13,80
  1546 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 235 235 10750 08,4 15,0 19,60 4875 01,6 04,4 13,50
  0334 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 144 144 144 16575 14,3 17,8 34,20 12075 13,6 13,9 20,80
  0341 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 136 136 136 15475 14,5 17,1 30,30 10200 08,4 10,7 21,70
  1543 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 7700 02,0 08,9 19,90 3950 00,7 02,5 12,60
  1554 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 162 162 162 13250 05,5 19,4 28,10 7825 04,2 09,8 17,30
  1547 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 225 225 15075 18,4 15,9 26,00 3950 01,1 04,2 10,50
  1563 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 16350 17,0 18,4 30,00 14625 17,9 12,9 27,70
  1550 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 17575 17,2 19,2 33,90 16675 16,3 18,5 31,90
  0236 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 97 97 20170 16,9 18,7 29,40 15100 13,2 14,7 19,70
  0284 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 17700 17,4 19,0 34,40 15350 18,8 13,6 29,00
  1422 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 12250 13,9 09,5 25,60 7650 12,0 06,1 12,50
  0360 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 13475 16,0 12,1 25,80 6550 12,1 03,6 10,50
  0274 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 124 124 124 14225 13,4 12,8 30,70 10275 11,2 08,3 21,60
  1423 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 17725 18,4 18,3 34,20 11700 11,2 06,9 28,70
  1424 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11750 09,1 13,5 24,40 4100 02,0 03,2 11,20
  1425 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 11575 12,7 08,1 25,50 7975 08,5 06,2 17,20
  1426 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 14475 16,8 13,1 28,00 11275 11,8 11,2 22,10
  1427 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 253 270 270 13250 07,3 18,0 27,70 8100 02,8 06,1 23,50
  1428 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 12050 15,9 09,3 23,00 4750 05,1 00,6 13,30
  1429 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 13975 15,9 14,6 25,40 8375 11,9 06,5 15,10
  0405 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 135 136 136 20375 16,0 18,3 34,40 15666 11,5 13,2 27,30
  0220 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18500 19,8 20,0 34,20 15650 15,7 17,7 29,20
  0300 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 19025 19,6 18,6 37,90 17600 18,8 16,0 35,60
  0177 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 17525 17,0 18,0 35,10 11275 13,0 10,0 22,10
  0308 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 17400 19,1 17,6 32,90 16425 15,5 16,9 33,30
  1430 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 179 179 14775 11,5 17,3 30,30 8300 04,8 08,5 19,90
  1432 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 91 91 16000 17,5 18,7 27,80 7200 06,5 06,5 15,80
  0228 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 80 80 11925 09,4 13,9 24,40 7600 08,4 05,9 16,10
  0332 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 18500 19,9 19,3 34,80 16025 16,5 19,0 28,60
  1433 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14975 19,1 15,2 25,60 8825 11,2 05,2 18,90
  0350 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 182 182 18225 18,5 19,8 34,60 12625 04,5 20,0 26,00
  0164 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 144 144 144 18175 16,8 19,6 36,30 14300 10,3 19,4 27,50
  0178 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 19200 19,9 19,2 37,70 15725 12,5 16,5 33,90
  0166 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 112 112 17100 16,7 18,6 33,10 12100 09,4 15,6 23,40
  1434 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 11400 11,7 10,9 23,00 5250 06,4 01,3 13,30
  0099 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 206 206 15775 11,6 19,1 32,40 11875 04,1 14,7 28,70
  0369 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 149 149 16000 16,3 18,4 29,30 10650 14,4 07,0 21,20
  0208 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 87 87 15625 16,5 13,3 32,70 13175 13,7 15,0 24,00
  1435 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 13300 08,8 15,2 29,20 9475 08,8 08,5 20,60
  1436 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 118 118 11150 12,4 12,1 20,10 4700 03,2 04,9 10,70
  1437 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 12275 16,8 09,7 22,60 8200 08,8 06,0 18,00
  1438 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 15900 19,3 16,1 28,20 12875 12,3 09,9 29,30
  1439 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 213 213 14400 10,1 19,5 28,00 7475 02,5 04,6 22,80
  1241 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 13475 11,0 16,1 26,80 10475 09,7 07,8 24,40
  0779 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 41 43 43 18310 17,5 17,5 26,00 14505 09,3 09,2 24,80
  0280 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 100 100 100 17075 17,8 16,0 34,50 15175 17,3 15,5 27,90
  1242 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 155 155 155 12350 15,2 09,8 24,40 5250 04,2 02,6 14,20
  0301 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 100 100 100 18900 19,4 20,0 36,20 17625 18,3 16,1 36,10
  0114 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 250 250 250 17075 17,0 18,4 32,90 9525 09,5 05,0 23,60
  1244 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 209 209 11575 05,6 16,4 24,30 5075 01,4 03,2 15,70
  1245 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 16200 17,8 14,7 32,30 10750 13,6 09,1 20,30
  0249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 223 225 225 17625 19,8 19,3 31,40 10025 12,9 08,4 18,80
  0272 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15500 17,5 15,4 29,10 9300 05,8 09,3 22,10
  0340 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 175 175 16850 19,3 17,3 30,80 12425 11,7 12,9 25,10
  1248 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 132 133 15840 11240
  1249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 164 164 164 13625 14,7 12,5 27,30 8900 13,4 05,7 16,50
  0345 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 216 216 17700 16,4 20,0 34,40 11925 07,8 18,2 21,70
  0130 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 189 189 189 17225 14,4 20,0 34,50 13725 08,1 14,2 32,60
  0156 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 16875 17,5 18,4 31,60 11375 10,3 10,0 25,20
  1250 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 199 199 14475 14,3 14,5 29,10 6950 08,7 04,9 14,20
  0113 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 17225 18,5 18,7 31,70 9825 09,0 05,6 24,70
  0122 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 204 204 16525 16,0 17,0 33,10 8650 09,2 04,8 20,60
  0259 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 16000 16,9 18,5 28,60 11500 12,9 11,4 21,70
  0269 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 17225 19,5 15,8 33,60 14775 15,2 14,7 29,20
  1251 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 18850 18,7 19,6 37,10 17350 17,2 18,6 33,60
  0282 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 17950 18,9 18,1 34,80 15900 18,7 16,6 28,30
  0200 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 13525 17,2 14,9 22,00 4175 01,3 02,4 13,00
  0216 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 133 133 133 18900 18,5 20,0 37,10 15075 09,0 18,8 32,50
  0304 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 18825 19,5 18,4 37,40 17525 19,3 17,7 33,10
  0116 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18900 17,9 19,2 38,50 8750 07,4 07,3 20,30
  0149 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 142 142 142 17000 17,4 17,1 33,50 12375 10,8 06,9 31,80
  0248 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 146 146 15725 17,7 16,3 28,90 6250 06,4 04,3 14,30
  0251 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 143 154 154 17850 19,4 18,7 33,30 8975 09,0 07,5 19,40
  0321 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 230 242 242 16875 15,2 19,8 32,50 10150 07,4 12,8 20,40
  0132 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 153 153 153 17450 17,9 16,7 35,20 12850 08,6 14,5 28,30
  0158 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 136 136 136 18125 18,0 20,0 34,50 10600 10,3 10,4 21,70
  0351 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 183 186 186 15625 13,0 16,5 33,00 10375 11,9 07,3 22,30
  0115 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18650 18,6 19,6 36,40 8525 11,1 04,0 19,00
  0138 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 15600 12,9 18,2 31,30 8400 08,2 03,8 21,60
  0261 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 135 135 135 18650 20,0 19,7 34,90 11075 10,3 13,0 21,00
  0270 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 18550 17,8 19,8 36,60 14625 17,6 17,5 23,40
  0151 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 19075 19,0 18,7 38,60 17075 16,5 18,8 33,00
  0176 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 18350 17,8 19,1 36,50 12950 09,9 15,6 26,30
  0161 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 129 129 19645 19,0 18,2 35,50 17635 14,0 18,2 32,30
  0174 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 127 127 18050 16,0 19,7 36,50 15900 14,1 17,6 31,90
  1211 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 18475 18,7 19,8 35,40 16125 14,7 19,5 30,30
  1212 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 18875 19,3 20,0 36,20 15850 16,0 17,5 29,90
  0337 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 19225 20,0 20,0 36,90 14725 10,3 16,9 31,70
  0409 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 73 73 73 18260 14790
  0317 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 18625 16,7 20,0 37,80 14425 08,9 19,6 29,20
  0322 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 19075 19,1 20,0 37,20 14100 08,9 17,8 29,70
  0232 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 86 86 20150 19,2 16,3 34,30 16365 16,9 13,3 22,90
  0281 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 120 120 17175 18,5 16,8 33,40 16100 16,2 15,1 33,10
  0287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 149 149 11575 12,3 09,6 24,40 5950 06,7 01,8 15,30
  1279 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11825 15,4 09,9 22,00 5075 02,0 03,9 14,40
  0352 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 251 251 15950 11,4 17,8 34,60 11150 05,6 15,1 23,90
  0346 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 161 161 12350 09,6 12,1 27,70 4575 02,2 03,8 12,30
  1283 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 132 132 14270 06,4 18,8 27,80 9250 01,9 10,2 20,90
  1282 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 210 222 222 16650 13,0 19,8 33,80 9475 03,8 10,2 23,90
  1277 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 106 9600 09,5 07,7 21,20 875 0,2 00,7 02,60
  1278 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 12250 11,0 10,6 27,40 8100 07,3 05,3 19,80
  0288 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 11625 12,3 09,0 25,20 6150 01,2 08,2 15,20
  1280 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 152 14775 11,3 18,6 29,20 1700 00,6 01,2 05,00
  1286 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 204 204 18475 18,0 19,2 36,70 14475 12,5 15,4 30,00
  0136 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 17325 17,6 19,9 31,80 12325 11,7 10,4 27,20
  1276 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 139 125 9875 09,8 07,1 22,60 1025 01,0 01,0 02,10
  0221 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 238 238 18875 20,0 19,0 36,50 16350 17,3 18,6 29,50
  0169 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 15450 15,7 15,1 31,00 8250 08,4 06,0 18,60
  0299 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 18825 18,6 19,6 37,10 17825 17,9 17,8 35,60
  1284 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 14325 13,4 11,8 32,10 7800 06,5 03,8 20,90
  1274 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 80 80 80 15450 15,7 13,8 32,30 11575 15,6 09,7 21,00
  0247 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 271 284 284 17000 19,0 15,9 33,10 10675 14,2 05,3 23,20
  0215 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 165 167 167 18700 19,8 19,1 35,90 13575 15,3 16,2 22,80
  1287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 139 139 11000 14,9 09,5 19,60 3475 02,0 00,4 11,50
  0213 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 18550 20,0 19,6 34,60 16500 17,1 18,4 30,50
  1285 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 190 190 12225 15,0 06,3 27,60 7025 06,7 03,2 18,20
  1272 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 15425 16,0 15,6 30,10 10050 13,5 08,0 18,70
  0319 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 17650 19,7 19,8 31,10 12200 04,1 19,5 25,20
  0205 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 148 148 19050 19,6 18,6 38,00 13650 15,7 14,6 24,30
  0293 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 125 125 125 18150 17,6 18,0 37,00 16725 16,7 17,5 32,70
  0175 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18375 19,3 19,7 34,50 11525 08,9 08,5 28,70
  0102 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 12900 13,0 10,4 28,20 9925 06,4 08,4 24,90
  0257 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 163 163 163 18850 19,8 19,5 36,10 12650 13,1 12,5 25,00
  1273 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 16200 18,7 16,2 29,90 12500 12,9 12,5 24,60
  0267 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 154 154 17750 19,2 18,2 33,60 15225 16,3 15,7 28,90
  0239 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 124 124 124 17675 19,8 19,5 31,40 15700 15,8 13,9 33,10
  0336 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14900 11,9 17,0 30,70 13175 09,4 18,7 24,60
  0355 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 115 117 117 20935 18,9 20,0 37,20 18145 16,3 17,5 32,10
  0157 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 183 188 188 19475 17,4 20,0 34,30 15970 08,2 19,8 30,40
  0315 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 238 238 17975 17,9 20,0 34,00 14275 06,9 18,5 31,70
  0316 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 257 266 266 17425 15,5 19,4 34,80 14900 11,9 17,4 30,30
  0339 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 17925 20,0 20,0 31,70 16150 18,5 19,5 26,60
  0318 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 194 194 194 14900 12,9 18,3 28,40 12100 08,0 17,7 22,70
  0375 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 66 67 67 19195 17,3 20,0 33,40 15055 07,3 17,4 30,00
  0155 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 141 141 141 18925 20,0 19,0 36,70 14325 09,8 17,3 30,20
  0262 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 146 146 16475 18,7 18,3 28,90 15025 13,0 19,6 27,50
  1511 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11875 14,0 13,9 19,60 6500 06,5 06,7 12,80
  1514 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 306 306 13675 10,7 17,5 26,50 6225 02,1 05,3 17,50
  1518 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 117 117 17275 15,4 19,1 34,60 7675 03,7 10,5 16,50
  1516 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15625 19,2 13,9 29,40 10775 15,3 06,6 21,20
  1512 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 117 117 14475 14,6 14,2 29,10 9125 10,9 05,9 19,70
  1522 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 174 174 16875 18,8 19,1 29,60 9550 10,9 10,0 17,30
  0362 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 120 120 14950 09,9 14,7 35,20 7900 09,6 02,7 19,30
  0104 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 129 129 129 17825 17,9 18,6 34,80 8625 05,4 05,5 23,60
  0187 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 112 112 15775 12,6 18,4 32,10 11150 09,9 09,3 25,40
  1513 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 157 157 14675 12,1 18,0 28,60 7875 01,7 05,8 24,00
  1515 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 80 80 80 12650 11,9 12,0 26,70 10050 15,6 05,7 18,90
  1523 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 16875 16,6 19,6 31,30 10575 06,9 09,4 26,00
  0190 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 13725 15,1 13,9 25,90 8600 12,3 05,7 16,40
  0361 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 264 285 285 13950 11,3 17,6 26,90 9175 03,5 16,1 17,10
  0400 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 129 129 12750 06,6 19,0 25,40 6025 02,6 06,2 15,30
  1517 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 16675 19,0 14,5 33,20 7925 11,8 05,6 14,30
  0098 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 176 186 186 16300 15,6 19,4 30,20 10450 02,8 13,7 25,30
  0411 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 99 100 100 17125 15,0 19,6 33,90 13000 10,5 15,0 26,50
  1524 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 106 106 13450 15,6 13,4 24,80 8575 09,9 07,2 17,20
  0189 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 164 164 164 17900 17,7 17,9 36,00 8900 07,5 05,1 23,00
  1520 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 14200 19,3 09,1 28,40 11850 14,3 11,9 21,20
  1519 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 145 154 154 13175 04,9 20,0 27,80 6075 03,6 03,4 17,30
  0124 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 237 237 237 18475 17,5 19,5 36,90 14375 10,5 18,3 28,70
  0179 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 134 134 20850 18,4 19,8 37,80 17695 14,8 17,8 33,50
  0153 ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 120 120 20385 17,9 19,8 36,20 15490 13,4 16,4 27,60
  0165 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 17625 17,3 17,7 35,50 13800 13,8 15,4 26,00
  0159 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 15925 15,8 15,6 32,30 13575 12,8 11,9 29,60
  0126 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 131 131 131 17500 16,8 19,6 33,60 15625 16,8 16,4 29,30
  0152 ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 177 192 192 14200 14,6 16,4 25,80 12700 10,7 18,9 21,20
  0125 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 125 125 125 19000 16,9 20,0 39,10 15025 12,1 17,8 30,20
  0170 ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 18575 18,3 19,5 36,50 17550 16,6 17,1 36,50
  0370 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 103 103 20240 18,8 15,2 33,20 12760 06,6 08,0 23,20
  0331 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 157 157 157 19000 19,5 20,0 36,50 14625 16,1 15,1 27,30
  0242 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 104 104 10575 11,3 13,8 17,20 2650 01,0 00,6 09,00
  0230 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18175 19,9 18,5 34,30 11350 13,6 10,1 21,70
  0214 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 107 107 16025 16,1 17,9 30,10 7325 08,4 04,2 16,70
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 18 18 18 19050 20,0 20,0 36,20 1 16,2 17975 16,0 18,7 37,20 3 17,2
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ) 1 1 1 15025 11,0 17,6 31,50 3 13,8 15025 11,0 17,6 31,50 3 13,8
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 1 1 1 16325 14,5 16,8 34,00 1 14,9 16325 14,5 16,8 34,00 1 14,9
  0871 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 4 4 4 18175 18,0 19,7 35,00 1 16,9 16025 17,5 14,1 32,50 1 14,3
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 18050 17,9 19,6 34,70 1 14,7 16850 15,8 19,9 31,70 5 12,1
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 4 6 6 16125 13,1 19,6 31,80 2 12,2 14275 10,1 16,3 30,70 2 10,8
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 2 2 2 3350 01,6 02,2 09,60 1 03,9 2225 00,4 02,8 05,70 1 04,4
  0851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 13 14 14 17125 17,1 17,2 34,20 1 15,5 16400 18,0 14,0 33,60 10 14,8
  0851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 6 6 6 16150 17,4 14,9 32,30 1 13,3 15550 14,3 14,2 33,70 11 16,1
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 4 4 4 18050 19,3 18,8 34,10 2 15,7 17500 19,3 19,2 31,50 3 14,6
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 1 1 1 17425 18,1 18,2 33,40 1 15,6 17425 18,1 18,2 33,40 1 15,6
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 7350 07,8 05,0 16,60 2 10,5 7350 07,8 05,0 16,60 2 10,5
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22 18575 18,6 19,5 36,20 1 16,4 16875 18,4 17,7 31,40 1 15,6
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 12 12 12 16875 17,7 18,2 31,60 2 15,1 15425 17,8 17,9 26,00 1 08,3
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 8925 05,5 09,8 20,40 1 12,9 8925 05,5 09,8 20,40 1 12,9
  0826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 9 9 18825 20,0 18,7 36,60 1 17,3 18250 20,0 20,0 33,00 1 13,9
  0826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18125 19,8 19,5 33,20 1 14,1 17700 18,3 19,7 32,80 1 15,1
  0862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 70 75 75 15150 17,5 13,6 29,50 9 13,2 13325 13,4 12,4 27,50 6 14,6
  0862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 33 33 33 13300 13,3 15,7 24,20 9 11,6 12150 13,0 13,0 22,60 12 12,4
  0863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 24 26 26 17025 15,6 18,6 33,90 3 14,5 15825 13,9 20,0 29,40 2 14,1
  0863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 12 12 12 15750 11,7 18,7 32,60 2 14,9 14725 10,8 19,5 28,60 2 11,5
  0880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14 15 15 17800 17,6 20,0 33,60 2 13,6 17025 17,4 19,9 30,80 2 11,9
  0880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 7 7 7 16975 17,4 20,0 30,50 2 11,6 16675 16,8 18,8 31,10 2 11,8
  0879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14 15 15 17200 17,6 17,9 33,30 3 14,0 16400 18,4 18,4 28,80 6 11,0
  0879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 6 6 6 16325 16,5 17,9 30,90 2 14,9 15850 19,6 15,5 28,30 4 13,3
  0878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 54 58 58 17200 18,4 20,0 30,40 4 12,5 15375 17,0 16,0 28,50 5 12,6
  0878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 26 26 26 15300 17,3 16,3 27,60 3 11,9 13975 15,8 12,1 28,00 6 13,8
  0864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 35 38 38 17025 14,4 19,4 34,30 2 14,4 14600 09,6 18,9 29,90 3 13,8
  0864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 17 17 17 14400 12,3 19,7 25,60 4 13,5 13125 17,2 16,7 18,60 15 10,5
  0811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 12 13 13 18000 20,0 19,9 32,10 1 12,8 16175 16,4 17,3 31,00 1 12,9
  0811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 5 5 5 16150 18,1 16,1 30,40 2 14,4 15650 15,2 15,8 31,60 5 16,8
  0816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 5 6 6 17400 18,8 19,8 31,00 1 13,0 16700 18,2 18,2 30,40 3 13,0
  0816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 3 3 3 16600 17,8 16,9 31,70 3 15,5 15500 17,4 15,5 29,10 2 14,8
  0831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 15 16 16 19000 19,7 18,8 37,50 1 17,5 17650 19,8 18,9 31,90 1 14,0
  0831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 7 7 7 17625 18,8 18,6 33,10 1 13,8 17100 15,9 17,3 35,20 8 16,2
  0841 ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 3 3 17425 18,9 17,2 33,60 1 14,1 17250 18,7 18,9 31,40 3 12,8
  0836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 1 1 18075 19,8 17,1 35,40 1 17,2 18075 19,8 17,1 35,40 1 17,2
  0836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 15200 16,9 15,6 28,30 3 15,2 15200 16,9 15,6 28,30 3 15,2
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 10 10 10 19525 19,9 20,0 38,20 1 18,2 18350 17,0 20,0 36,40 1 16,4
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18275 17,2 20,0 35,90 1 15,9 17975 16,5 20,0 35,40 1 15,4
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 13850 08,4 18,6 28,40 1 13,0 13850 08,4 18,6 28,40 1 13,0
  0866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 7 8 8 19175 19,2 19,3 38,20 1 18,2 18325 18,5 19,3 35,50 2 16,1
  0866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18300 18,4 19,4 35,40 1 15,7 18250 19,2 18,3 35,50 2 15,5
  0846 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 3 3 17650 18,9 16,6 35,10 1 16,4 17450 17,7 19,0 33,10 3 14,5
  0846 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 10425 12,4 06,3 23,00 1 10,0 10425 12,4 06,3 23,00 1 10,0
  0875 ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 4 4 19100 18,8 19,9 37,70 1 17,7 18400 18,3 17,8 37,50 1 18,2
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 70 74 74 18750 18,9 20,0 36,10 1 17,5 15200 14,9 17,3 28,60 1 14,5
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 33 33 33 15175 14,9 16,7 29,10 1 12,7 13925 16,0 16,5 23,20 1 09,5
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 5 1 1 10925 07,3 13,2 23,20 2 14,6 10925 07,3 13,2 23,20 2 14,6
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 17 17 17 17850 18,8 19,4 33,20 1 15,1 16725 15,5 19,2 32,20 1 13,9
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 8 8 8 16625 18,7 19,4 28,40 2 12,5 16000 16,4 18,1 29,50 1 12,6
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 14075 16,1 14,6 25,60 1 12,0 14075 16,1 14,6 25,60 1 12,0
  0356 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 55 55 55 12350 06,7 15,8 26,90 9375 02,8 08,4 26,30
  0294 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 58 58 58 18400 18,9 18,4 36,30 15700 17,9 14,0 30,90
  0144 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 67 67 67 12150 06,9 14,1 27,60 11100 08,3 16,3 19,80
  0412 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 16850 17,3 19,3 30,80 15575 14,0 18,1 30,20
 • ΚΩΔΙΚΟΣ ΙΔΡΥΜΑ ΣΧΟΛΗ ΕΙΔΟΣ ΘΕΣΗΣ ΑΡΧΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΘΕΣΕΙΣ (Κατόπιν Μεταφοράς) ΕΠΙΤ/ΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (μόρια) ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ (κριτήρια ισοβαθμίας)
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 247 248 248 16150 13,6 19,5 31,50 1 13,2 7550 00,5 08,0 21,70 1 11,7
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 24 24 24 7025 02,7 08,0 17,40 1 10,7 4400 01,3 04,3 12,00 1 10,5
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 7 7 7 7450 01,9 10,4 17,50 2 05,8 7000 06,7 06,5 14,80 2 10,8
  0818 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 4 4 4 6925 07,5 03,1 17,10 1 10,1 6550 00,6 08,3 17,30 1 11,0
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 280 284 284 18675 20,0 20,0 34,70 1 15,9 10025 11,8 11,1 17,20 19 12,1
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ.ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 28 28 28 9950 02,2 13,2 24,40 1 10,6 6075 02,7 04,9 16,70 1 08,0
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 3% (ΝΕΟ) 8 8 8 9950 03,6 14,6 21,60 1 09,8 9375 02,7 11,7 23,10 1 11,2
  0817 Α.Ε.Ν. ΣΧΟΛΗ ΠΛΟΙΑΡΧΩΝ ΓΕΛ ΑΕΝ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΚΟΙΝ. ΚΡΙΤΗΡΙΑ (ΝΕΟ) 5 5 5 9975 04,4 11,9 23,60 1 13,6 8675 04,3 11,3 19,10 1 11,1
  0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 6100 05,9 04,9 13,60 4750 01,5 03,6 13,90
  0419 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
  0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 12675 11,0 13,0 26,70 6650 05,5 04,5 16,60
  0413 ΑΕΑ ΑΘΗΝΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΘΗΝΑΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 6600 04,8 05,9 15,70 6450 05,3 05,3 15,20
  0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 8225 07,1 06,9 18,90 5000 00,8 02,8 16,40
  0420 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ ΚΕΙΜΗΛΙΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 0
  0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 16 16 16 11350 08,7 12,8 23,90 6725 05,6 03,5 17,80
  0414 ΑΕΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 6275 05,2 02,4 17,50 6275 05,2 02,4 17,50
  0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 9575 05,6 10,2 22,50 6925 04,0 05,6 18,10
  0417 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 5875 06,9 02,8 13,80 5875 06,9 02,8 13,80
  0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 33 33 33 9975 07,6 09,7 22,60 6400 07,3 03,2 15,10
  0415 ΑΕΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 2 2 2 5350 04,6 03,7 13,10 4825 04,8 03,5 11,00
  0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 8 8 7275 06,2 04,5 18,40 6875 07,3 05,0 15,20
  0418 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΑΛΤΙΚΗΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 1 1 1 4900 03,3 03,2 13,10 4900 03,3 03,2 13,10
  0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 49 49 8875 05,3 10,6 19,60 6175 03,8 03,3 17,60
  0416 ΑΕΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΕΡΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΛ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣΤΙΚΩΝ (ΝΕΟ) 4 4 4 5850 04,8 04,9 13,70 4825 03,5 03,1 12,70
  0129 ΑΠΘ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 22805 18,2 18,6 38,90 19075 15,1 17,6 33,20
  0227 ΑΠΘ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 96 97 97 14575 18,5 14,8 25,00 11725 13,6 08,4 24,90
  0233 ΑΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 86 86 22310 18,3 19,9 36,60 17885 16,3 18,6 23,40
  0279 ΑΠΘ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18650 19,8 18,4 36,40 16500 16,9 16,8 32,30
  0133 ΑΠΘ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 110 58 21625 18,4 18,0 35,30 5380 02,9 03,5 06,00
  0137 ΑΠΘ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 119 88 22085 18,6 18,9 35,40 7375 00,8 01,9 14,80
  0285 ΑΠΘ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 96 96 13900 14,2 14,6 26,80 9025 11,3 09,4 15,40
  0273 ΑΠΘ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 212 212 212 17875 19,4 19,8 32,30 13125 14,1 11,4 27,00
  0275 ΑΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 15275 16,8 15,9 28,40 8775 10,2 08,7 16,20
  0147 ΑΠΘ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 98 98 19410 17,5 19,1 34,80 15415 12,1 15,4 29,40
  0403 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 20884 17,7 20,0 35,70 17116 13,3 16,8 29,30
  0402 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 18716 12,6 18,8 33,60 14609 06,1 17,3 27,30
  0134 ΑΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 18075 16,6 20,0 35,70 14275 13,9 13,7 29,50
  0219 ΑΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 19000 19,4 19,8 36,80 17450 20,0 16,9 32,90
  0168 ΑΠΘ ΘΕΑΤΡΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 56 56 56 18250 16,6 19,1 37,30 13000 08,4 15,5 28,10
  0103 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 14400 11,7 15,9 30,00 7375 10,7 05,3 13,50
  0780 ΑΠΘ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) - ΜΟΥΣΟΥΛΜΑΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 43 43 43 11550 10,9 05,4 29,90 7225 05,9 03,1 19,90
  0297 ΑΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 19650 19,6 19,7 39,30 18075 19,1 18,7 34,50
  0112 ΑΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18100 17,5 18,6 36,30 14450 12,1 15,8 29,90
  0139 ΑΠΘ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 86 64 22540 18,9 19,3 37,00 6340 02,5 03,6 09,10
  0163 ΑΠΘ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 65 65 65 18275 18,9 19,1 35,10 12750 07,6 17,7 25,70
  0307 ΑΠΘ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18325 19,5 18,3 35,50 16875 17,2 16,9 33,40
  0245 ΑΠΘ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 143 143 143 18375 19,1 18,9 35,50 13450 15,9 14,1 23,80
  0363 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 86 86 13225 13,2 14,7 25,00 9750 11,9 07,1 20,00
  0211 ΑΠΘ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 18700 19,1 19,5 36,20 16950 17,9 18,7 31,20
  0406 ΑΠΘ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 49 55 55 21975 17,5 18,2 36,40 14120 02,0 07,6 32,00
  0119 ΑΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 302 302 302 19450 19,6 19,6 38,60 17825 16,4 18,0 36,90
  0305 ΑΠΘ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 64 64 64 18725 19,0 19,4 36,50 17175 19,1 15,3 34,30
  0311 ΑΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΑΠΘ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 282 282 17200 14,6 20,0 34,20 13450 08,4 17,2 28,20
  0140 ΑΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 189 189 189 18775 18,0 19,4 37,70 15275 13,6 17,6 29,90
  0338 ΑΠΘ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 19200 19,4 20,0 37,40 16800 13,1 19,6 34,50
  0107 ΑΠΘ ΠΟΙΜΑΝΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 14225 09,5 16,7 30,70 6950 08,0 05,7 14,10
  0357 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 18325 18,7 17,6 37,00 15800 11,1 17,2 34,90
  0203 ΑΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 114 115 115 18675 20,0 20,0 34,70 14850 14,8 18,7 25,90
  0291 ΑΠΘ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18525 18,5 19,0 36,60 16975 19,3 16,9 31,70
  0111 ΑΠΘ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 18175 18,6 18,5 35,60 13525 09,2 13,8 31,10
  0120 ΑΠΘ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 158 158 158 18675 18,1 19,7 36,90 12800 12,7 15,7 22,80
  0255 ΑΠΘ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 146 146 19150 20,0 20,0 36,60 14275 14,2 13,6 29,30
  0265 ΑΠΘ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18575 19,1 20,0 35,20 15625 18,7 16,1 27,70
  0237 ΑΠΘ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 18600 19,1 20,0 35,30 16450 19,3 18,6 27,90
  0172 ΑΠΘ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 19600 19,5 20,0 38,90 17725 17,9 19,6 33,40
  0384 ΑΣΚΤ ΘΕΩΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 61 61 61 17650 18,2 18,9 33,50 11900 13,3 05,7 28,60
  0497 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 10425 11,7 08,3 21,70 6550 05,4 04,9 15,90
  0507 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 9550 10,0 08,3 19,90 5650 05,8 03,7 13,10
  0477 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 79 79 12125 12,5 11,7 24,30 7400 08,5 06,0 15,10
  0776 ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 78 78 10025 12,8 08,6 18,70 5725 05,5 00,6 16,80
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 34 34 34 18650 19,5 19,4 35,70 1 15,8 17425 16,8 20,0 32,90 1 12,9
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 3 3 3 17400 16,5 20,0 33,10 1 13,2 17125 16,8 20,0 31,70 1 12,0
  0872 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 1 1 1 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3 17250 17,6 19,8 31,60 1 12,3
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 48 48 48 19075 19,1 19,8 37,40 1 17,8 17625 18,6 18,9 33,00 1 13,3
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 5 5 5 17600 17,3 18,9 34,20 1 14,9 17050 17,2 19,7 31,30 5 14,6
  0869 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 2 2 2 17600 15,8 18,8 35,80 1 16,4 17500 18,1 19,0 32,90 1 13,8
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 472 472 472 17475 18,1 19,5 32,30 4 13,7 13625 09,1 18,9 26,50 4 11,1
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΙ 10% (ΝΕΟ) 54 54 54 13550 15,3 18,5 20,40 4 09,6 10650 09,0 12,7 20,90 16 12,2
  0870 ΑΣΤ. ΣΧΟΛΕΣ ΑΣΤΥΦΥΛΑΚΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΙΔ.ΚΑΤ. ΤΡΙΤΕΚΝΟΙ 4% (ΝΕΟ) 21 21 21 13575 09,4 13,8 31,10 6 15,2 13150 14,4 16,7 21,50 8 08,9
  0614 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΡΗΤΗΣ (ΑΣΤΕΚ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 88 88 16050 11,5 15,3 30,80 9385 09,7 04,2 18,40
  0613 ΑΣΤΕ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΟΔΟΥ (ΑΣΤΕΡ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 86 86 16255 12,6 16,0 31,70 9000 06,1 03,4 20,70
  0326 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 16475 13,7 19,8 32,40 11100 01,5 15,0 27,90
  0327 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 15200 14,9 15,7 30,20 10100 10,5 10,2 19,70
  0325 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 17475 19,7 19,7 30,50 15125 19,0 16,8 24,70
  1061 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 139 121 7950 10,3 04,8 16,70 625 1,6 00,6 00,30
  1063 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ (ΘΗΒΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 213 213 12775 07,8 17,0 26,30 5600 02,2 06,5 13,70
  0324 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 15025 16,0 16,4 27,70 10225 10,1 10,0 20,80
  0328 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 18900 18,6 20,0 37,00 14350 15,7 12,4 29,30
  0323 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 149 149 17700 19,4 19,8 31,60 12125 11,1 13,9 23,50
  1064 ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΜΦΙΣΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 175 175 11750 15,8 14,0 17,20 4350 02,2 02,4 12,80
  1633 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 12625 15,3 11,2 24,00 4850 07,1 04,2 08,10
  1610 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 75 75 75 14950 15,6 12,6 31,60 11700 09,0 15,2 22,60
  1609 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 12850 06,2 16,0 29,20 8850 08,7 08,3 18,40
  1615 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 16825 18,3 17,8 31,20 13200 15,7 08,1 29,00
  1634 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 217 217 13000 12,9 12,2 26,90 9275 09,0 08,5 19,60
  1632 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΔΡΑΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 133 134 134 8500 12,2 04,0 17,80 2550 01,6 01,8 06,80
  1627 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΝΔΥΣΗΣ (ΚΙΛΚΙΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 120 120 16475 15,0 17,6 33,30 3975 01,2 03,7 11,00
  1603 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ (ΚΑΤΕΡΙΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 140 140 12475 02,0 19,1 28,80 5575 01,7 05,5 15,10
  1605 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ, ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 16075 11,7 18,0 34,60 10750 02,9 16,3 23,80
  1607 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 242 257 257 16200 12,2 19,8 32,80 4750 02,7 03,8 12,50
  1635 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 15325 14,2 15,3 31,80 11675 12,0 11,3 23,40
  1613 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 17350 18,9 17,2 33,30 13375 13,5 11,8 28,20
  1626 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 75 89 89 14475 03,2 14,8 26,90 6850 00,8 02,2 14,20
  1606 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 145 145 13425 07,6 16,8 29,30 11275 06,8 18,0 20,30
  1604 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 253 279 279 12675 08,2 19,9 22,60 5800 02,0 05,9 15,30
  1614 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 16525 16,9 17,8 31,40 11050 12,1 06,9 25,20
  1624 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 15175 18,1 13,8 28,80 10075 08,5 14,9 16,90
  1623 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14750 14,8 15,4 28,80 7400 06,2 05,1 18,30
  1625 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 145 145 145 16125 15,7 19,2 29,60 13325 07,2 19,6 26,50
  1622 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15675 11,0 18,8 32,90 11325 10,4 10,3 24,60
  1620 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 99 99 10800 13,0 10,9 19,30 4850 02,8 01,8 14,80
  1619 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 93 93 93 14425 16,4 15,5 25,80 8800 06,8 06,3 22,10
  1617 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 12875 13,1 11,4 27,00 8275 11,4 04,9 16,80
  1618 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 91 91 91 17350 16,9 17,6 34,90 11475 13,6 08,2 24,10
  1602 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 220 220 15500 12,3 17,7 32,00 8950 03,4 08,2 24,20
  1601 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 216 216 13200 12,0 20,0 20,80 7700 06,6 05,1 19,10
  1630 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 174 174 16050 14,7 19,4 30,10 9725 02,9 13,2 22,80
  1621 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΣΕΡΡΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 83 85 85 11950 12,4 13,0 22,40 7600 08,3 08,4 13,70
  1628 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΗΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 154 154 12225 10,8 13,2 24,90 5800 04,8 04,0 14,40
  1616 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 16900 17,6 18,0 32,00 14550 14,0 17,4 26,80
  1629 ΔΙ.ΠΑ.Ε. ΧΗΜΕΙΑΣ (ΚΑΒΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 163 163 163 16350 18,1 19,6 27,70 13800 15,8 15,6 23,80
  0353 ΔΠΘ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 197 197 197 13225 10,8 12,6 29,50 3825 03,0 02,8 09,50
  0234 ΔΠΘ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 99 99 17725 15,1 15,6 27,60 12335 10,3 09,4 19,00
  0186 ΔΠΘ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΑΡΕΥΞΕΙΝΙΩΝ ΧΩΡΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 129 129 129 13775 15,5 11,1 28,50 7700 07,3 05,3 18,20
  0212 ΔΠΘ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 8725 12,8 05,9 16,20 2050 02,8 00,9 04,50
  0106 ΔΠΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 176 176 176 18525 18,4 18,6 37,10 8300 06,4 04,6 22,20
  0404 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 271 271 271 20875 18,2 17,6 34,90 13941 07,2 18,1 22,20
  0160 ΔΠΘ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 152 15125 09,9 19,4 31,20 9925 11,0 06,7 22,00
  0223 ΔΠΘ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 195 195 18075 19,3 19,8 33,20 14500 16,9 15,5 25,60
  0302 ΔΠΘ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 18625 19,5 18,8 36,20 17400 19,7 17,2 32,70
  0108 ΔΠΘ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 15325 14,2 17,1 30,00 7725 07,2 05,2 18,50
  1301 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 18100 18,7 18,5 35,20 15375 12,9 17,2 31,40
  1302 ΔΠΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 16275 12,5 17,5 35,10 11575 09,3 08,1 28,90
  0224 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 106 106 106 17025 14,7 19,0 34,40 11050 03,8 12,7 27,70
  0476 ΔΠΘ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 106 106 12875 08,6 14,5 28,40 6750 07,4 02,9 16,70
  0290 ΔΠΘ ΜΟΡΙΑΚΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΝΕΤΙΚΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 18075 19,3 19,0 34,00 15750 17,0 16,3 29,70
  0121 ΔΠΘ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 388 388 388 18250 18,6 19,8 34,60 17250 16,7 18,6 33,70
  0097 ΔΠΘ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 250 250 16400 17,8 17,0 30,80 10600 06,4 12,2 23,80
  0142 ΔΠΘ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 16400 16,2 16,3 33,10 11800 10,6 07,2 29,40
  0373 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΚΟΜΟΤΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 131 131 17050 16,5 16,7 35,00 11850 11,2 12,5 23,70
  0207 ΔΠΘ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΞΑΝΘΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 172 173 173 17275 15,6 19,6 33,90 12150 13,8 12,0 22,80
  0127 ΕΚΠΑ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 182 182 182 22520 18,5 19,5 36,80 18385 16,1 17,9 26,10
  1001 ΕΚΠΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠTΥΞΗΣ, ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 11075 12,7 07,8 23,80 8050 10,3 05,8 16,10
  1002 ΕΚΠΑ ΑΕΡΟΔΙΑΣΤΗΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 15150 15,1 18,9 26,60 7975 04,1 08,7 19,10
  0277 ΕΚΠΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 83 83 83 18400 17,0 18,4 38,20 16750 17,5 17,5 32,00
  0131 ΕΚΠΑ ΓΑΛΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 121 96 21325 16,0 19,7 34,80 7100 04,5 02,7 09,60
  0135 ΕΚΠΑ ΓΕΡΜΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 129 87 21090 15,0 18,3 35,70 6775 01,1 01,3 10,70
  0283 ΕΚΠΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 104 104 13525 16,8 11,6 25,70 9475 11,1 08,0 18,80
  1004 ΕΚΠΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 14550 09,2 16,6 32,40 9325 05,3 12,0 20,00
  1005 ΕΚΠΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 16400 17,0 20,0 28,60 14275 09,4 19,3 28,40
  0154 ΕΚΠΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 18325 17,0 19,3 37,00 15350 11,7 17,7 32,00
  0148 ΕΚΠΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 107 116 116 20430 17,7 18,8 38,10 16470 13,6 14,4 31,00
  0401 ΕΚΠΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 21300 18,6 19,9 34,70 17450 13,7 17,3 33,20
  0146 ΕΚΠΑ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 77 77 17400 17,6 18,5 33,50 11125 10,8 06,3 27,40
  0101 ΕΚΠΑ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 195 195 195 13800 14,2 08,9 32,10 7400 08,5 04,8 16,30
  0295 ΕΚΠΑ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 127 127 19325 20,0 19,5 37,80 18250 19,9 19,4 33,70
  0183 ΕΚΠΑ ΙΣΠΑΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 71 71 17560 05,4 17,6 32,20 8945 04,7 03,1 18,30
  0110 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 173 173 19300 19,0 19,8 38,40 15150 13,4 15,3 31,90
  0173 ΕΚΠΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 16225 15,5 19,6 29,80 11775 11,3 10,3 25,50
  0182 ΕΚΠΑ ΙΤΑΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 77 64 17375 13,2 16,8 27,90 4400 01,1 00,8 04,90
  0105 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΘΕΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 215 215 215 13150 14,5 11,2 26,90 7750 09,1 03,9 18,00
  1006 ΕΚΠΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 17200 16,1 18,3 34,40 15025 14,0 14,2 31,90
  0243 ΕΚΠΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 201 201 201 19325 20,0 20,0 37,30 14275 16,0 14,2 26,90
  0408 ΕΚΠΑ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 56 63 63 22075 18,6 20,0 34,10 9950 03,9 05,1 19,60
  0117 ΕΚΠΑ ΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 354 354 354 19475 19,7 20,0 38,20 18050 17,6 19,3 35,30
  0306 ΕΚΠΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 115 115 115 17150 18,7 17,7 32,20 14175 16,9 12,1 27,70
  0303 ΕΚΠΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 71 71 71 18850 19,6 18,7 37,10 17275 18,0 15,3 35,80
  0309 ΕΚΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 264 264 264 16375 13,8 20,0 31,70 13675 11,7 18,9 24,10
  1007 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 16700 17,2 18,7 30,90 13175 13,9 12,1 26,70
  0128 ΕΚΠΑ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 19050 18,7 19,3 38,20 16000 11,9 16,6 35,50
  0330 ΕΚΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 19050 20,0 19,8 36,40 16925 16,5 19,5 31,70
  0123 ΕΚΠΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 18775 17,9 19,0 38,20 16475 11,7 19,6 34,60
  0192 ΕΚΠΑ ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) – ΡΩΣΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 18700 17,5 19,0 38,30 12275 11,9 08,3 28,90
  1008 ΕΚΠΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 175 175 13275 09,2 16,4 27,50 7000 03,2 04,2 20,60
  0188 ΕΚΠΑ ΤΟΥΡΚΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 16500 15,1 17,6 33,30 10425 06,9 10,1 24,70
  0289 ΕΚΠΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 88 88 88 18925 19,2 18,8 37,70 17025 19,5 17,0 31,60
  0109 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 268 268 268 19075 18,9 19,5 37,90 14550 11,5 15,8 30,90
  1010 ΕΚΠΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 19175 19,2 19,7 37,80 12975 11,1 09,1 31,70
  0253 ΕΚΠΑ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 157 157 157 18800 19,7 19,4 36,10 15400 16,2 15,2 30,20
  0263 ΕΚΠΑ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 18525 20,0 19,8 34,30 16400 16,2 19,0 30,40
  1011 ΕΚΠΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ (ΨΑΧΝΑ ΕΥΒΟΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 16750 16,4 18,4 32,20 9400 07,7 08,6 21,30
  0171 ΕΚΠΑ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΕΚΠΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 19250 18,9 20,0 38,10 17875 17,1 18,7 35,70
  1657 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 13575 16,3 12,2 25,80 7075 05,7 06,9 15,70
  1655 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 225 225 14675 11,7 18,1 28,90 7650 04,5 11,5 14,60
  1656 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 179 179 8850 06,0 10,4 19,00 4600 00,8 02,4 15,20
  1653 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 13125 13,2 12,8 26,50 9175 08,1 08,2 20,40
  1660 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 191 191 15100 15,8 19,5 25,10 7425 06,4 07,9 15,40
  1662 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 141 141 12900 07,3 17,7 26,60 6375 09,1 05,1 11,30
  1652 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 17225 17,3 17,3 34,30 14200 12,5 15,9 28,40
  1654 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 188 188 13875 09,7 18,0 27,80 6975 06,5 07,6 13,80
  1659 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 13925 16,5 15,8 23,40 8750 09,4 10,9 14,70
  1664 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 121 121 12075 09,9 10,9 27,50 4200 01,6 01,6 13,60
  1651 ΕΛ.ΜΕ.ΠΑ. ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14900 14,4 13,3 31,90 8500 08,6 04,1 21,30
  0225 ΕΜΠ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 96 98 98 16025 18,0 16,4 29,70 13025 15,3 11,2 25,60
  0231 ΕΜΠ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 79 79 22435 20,0 20,0 35,30 19165 17,4 17,8 27,30
  0246 ΕΜΠ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18525 19,3 20,0 34,80 15325 17,2 13,6 30,50
  0217 ΕΜΠ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 19400 19,7 20,0 37,90 17975 20,0 20,0 31,90
  0241 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΜΕΤΑΛΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑΛΛΟΥΡΓΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 17000 17,9 18,9 31,20 13775 11,1 16,8 27,20
  0209 ΕΜΠ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 19300 20,0 19,5 37,70 17775 20,0 19,9 31,20
  0229 ΕΜΠ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 78 78 19025 20,0 20,0 36,10 17325 19,8 19,1 30,40
  0201 ΕΜΠ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 18200 18,6 19,7 34,50 16400 17,5 17,7 30,40
  0235 ΕΜΠ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 18825 20,0 19,6 35,70 17000 17,9 19,0 31,10
  0342 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14850 10,7 16,1 32,60 7425 06,7 04,4 18,60
  1452 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 12600 15,3 09,2 25,90 6700 06,1 03,8 16,90
  0145 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 15850 16,6 15,7 31,10 7475 10,1 06,7 13,10
  0407 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 91 101 101 17270 12470
  0385 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 112 112 22465 19,1 19,2 36,60 13640 08,3 11,6 23,70
  1453 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 140 8525 08,5 03,9 21,70 900 1,0 00,0 02,60
  0366 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 171 174 174 16525 16,4 18,9 30,80 10350 05,2 12,2 24,00
  0367 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΕΧΝΩΝ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΑΣ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 77 77 77 15725 10,4 19,9 32,60 8600 08,6 08,5 17,30
  1455 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΚΕΡΚΥΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 108 108 16990 08,0 19,0 34,20 7160 02,3 07,8 13,30
  1456 ΙΟΝΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 188 188 13750 14,3 11,0 29,70 7325 08,0 03,8 17,50
  0882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 67 70 70 18200 19,6 19,8 33,40 1 16,0 15700 15,2 18,4 29,20 2 09,4
  0882 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΩΝ ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β (ΝΕΟ) 7 7 7 15700 11,9 20,0 30,90 3 13,3 15250 12,7 16,7 31,60 5 11,8
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΑΝΘΥΠΑΣΠΙΣΤΕΣ (ΝΕΟ) 2 2 0
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΟΙ (ΝΕΟ) 2 2 0
  0883 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΛΣ-ΕΛ.ΑΚΤ.) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΛΙΜΕΝΟΦΥΛΑΚΕΣ (ΝΕΟ) 2 2 2 11225 09,1 08,3 27,50 1 13,6 10250 01,6 20,0 19,40 1 12,4
  0881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 20 20 20 17950 16,7 18,0 37,10 3 17,1 17425 18,6 20,0 31,10 2 12,0
  0881 Λ.Σ. - ΕΛ. ΑΚΤ. ΣΧΟΛΗ ΔΟΚΙΜΩΝ ΣΗΜΑΙΟΦΟΡΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ - ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΚΤΟΦΥΛΑΚΗΣ (Σ.Δ.Σ.Λ.Σ. - ΕΛ.ΑΚΤ.) (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΕΙΔ. ΚΑΤ. Α&Β (ΝΕΟ) 2 2 2 17400 16,8 17,5 35,30 2 15,8 17400 16,0 18,1 35,50 1 15,8
  0150 ΟΠΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 107 107 107 16400 14,9 17,8 32,90 14100 09,0 18,9 28,50
  0240 ΟΠΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 19300 20,0 20,0 37,20 17900 19,3 20,0 32,30
  0347 ΟΠΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 177 177 177 19275 20,0 20,0 37,10 16325 12,2 19,2 33,90
  0314 ΟΠΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 17825 15,3 20,0 36,00 15000 10,2 18,1 31,70
  0312 ΟΠΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 181 181 18675 18,6 19,9 36,20 15800 12,2 19,5 31,50
  0313 ΟΠΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 18725 18,2 19,9 36,80 16400 17,2 20,0 28,40
  0333 ΟΠΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 162 162 162 18750 18,6 20,0 36,40 16550 16,8 20,0 29,40
  0329 ΟΠΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 102 102 18525 18,6 19,9 35,60 13425 09,8 19,4 24,50
  0310 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 158 158 158 8675 03,7 05,3 25,70 3950 01,6 02,2 12,00
  0320 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 309 309 16375 11,7 20,0 33,80 5600 01,0 07,3 14,10
  0372 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΛΗΜΝΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 11450 11,1 09,8 24,90 7050 08,2 05,8 14,20
  0162 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 208 208 208 16925 16,0 18,3 33,40 9250 10,7 04,9 21,40
  0167 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 187 187 187 15075 14,4 16,0 29,90 7750 11,6 04,3 15,10
  0348 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 13725 13,7 11,3 29,90 9125 08,4 03,8 24,30
  0252 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 214 230 230 11875 09,7 13,5 24,30 3125 00,5 01,0 11,00
  0181 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 142 142 142 15925 13,8 16,2 33,70 7150 07,1 03,8 17,70
  0222 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 107 107 11250 08,7 17,5 18,80 4925 02,1 05,3 12,30
  0344 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 208 208 12800 10,4 16,2 24,60 3150 00,5 01,4 10,70
  0238 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΡΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 108 108 16100 16,3 15,7 32,40 6975 03,8 11,1 13,00
  0180 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 170 178 178 16450 13,0 20,0 32,80 8000 08,2 09,9 13,90
  0612 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΧΙΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 66 78 78 17005 08,7 20,0 35,00 5900 01,8 01,8 13,40
  0143 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΟΔΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 252 252 252 16150 16,0 17,1 31,50 10900 12,1 09,2 22,30
  0276 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 71 71 71 11150 13,5 10,9 20,20 4300 03,3 00,9 13,00
  0354 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 11750 13,6 07,0 26,40 7100 07,9 06,1 14,40
  0218 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ-ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΣΑΜΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 171 171 12250 06,7 17,4 24,90 3925 01,8 01,9 12,00
  1391 ΠΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ ΩΚΕΑΝΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΒΙΟΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΜΥΤΙΛΗΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 14475 19,0 12,3 26,60 6400 08,0 03,5 14,10
  0673 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΛΙΟΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 17250 15,0 18,3 35,70 12925 10,4 15,2 26,10
  0668 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 14575 14,3 11,5 32,50 10225 06,1 08,3 26,50
  0678 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 261 261 261 16625 19,4 15,1 32,00 13150 14,9 13,1 24,60
  0674 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 155 175 175 20240 11,9 20,0 34,90 8335 02,9 00,6 20,40
  0679 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 13275 13,8 11,5 27,80 9825 08,1 07,9 23,30
  0669 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 292 297 297 14875 14,2 17,9 27,40 12125 08,2 17,6 22,70
  0670 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 241 262 262 18445 14,4 20,0 33,10 11135 03,4 13,3 22,00
  0684 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 14975 18,7 10,9 30,30 12675 10,4 14,1 26,20
  0685 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΟΙΝΟΥ, ΑΜΠΕΛΟΥ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 98 98 14700 14,0 15,1 29,70 9975 12,8 08,1 19,00
  0680 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18050 18,9 17,9 35,40 13775 17,1 11,1 26,90
  0675 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 93 93 17675 10,7 18,9 29,10 9910 03,6 04,8 20,00
  0387 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 15625 16,9 15,8 29,80 10700 10,5 08,7 23,60
  0671 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 18150 17,5 17,5 37,60 16500 15,2 17,3 33,50
  0672 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 16350 14,5 18,2 32,70 12350 06,1 15,9 27,40
  0681 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 85 85 16850 15,7 16,2 35,50 12425 13,6 11,3 24,80
  0388 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 15825 16,3 17,8 29,20 13000 16,7 14,1 21,20
  0389 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 262 269 269 15050 11,4 17,2 31,60 9900 04,2 11,7 23,70
  0390 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 191 191 16500 14,7 17,6 33,70 13975 09,8 19,8 26,30
  0391 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 78 78 12025 15,6 09,6 22,90 8775 06,9 09,1 19,10
  0392 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 15900 18,9 17,9 26,80 12500 16,9 13,1 20,00
  0393 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 76 76 76 16275 17,8 19,0 28,30 12200 15,5 11,8 21,50
  0682 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 14675 17,3 13,0 28,40 11425 13,4 10,1 22,20
  0394 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 165 166 166 13075 17,0 14,3 21,00 9975 07,2 11,1 21,60
  0676 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 61 69 66 13585 10,7 10,4 21,60 5585 01,4 02,8 08,50
  0683 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 17575 18,1 17,0 35,20 15025 17,1 11,4 31,60
  0677 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΚΑΙ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΑΙΓΑΛΕΩ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 82 82 17250 16,1 18,7 34,20 11350 10,2 08,4 26,80
  1552 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 14650 16,3 13,4 28,90 5375 04,8 04,0 12,70
  1549 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 13625 09,1 17,6 27,80 5150 00,7 03,9 16,00
  1544 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 290 317 317 14975 11,9 18,2 29,80 4425 02,0 05,0 10,70
  1551 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 159 159 159 16475 15,3 19,6 31,00 8225 05,3 08,1 19,50
  1558 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 17225 18,4 16,3 34,20 11975 15,1 08,5 24,30
  1564 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 16950 16,6 20,0 31,20 13825 13,3 13,2 28,80
  1545 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 290 317 317 12550 06,8 18,9 24,50 4975 01,3 05,6 13,00
  1555 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 88 88 14300 16,1 14,5 26,60 5675 05,2 05,6 11,90
  1553 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 12900 13,7 11,3 26,60 9275 09,7 10,5 16,90
  1541 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 163 156 12750 16,1 11,3 23,60 1350 01,2 01,4 02,80
  1542 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 163 163 15600 14,8 15,4 32,20 5450 03,2 05,3 13,30
  0210 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 16875 18,6 17,7 31,20 14500 18,8 15,3 23,90
  1548 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 82 89 89 11850 06,2 17,8 23,40 7875 04,5 13,2 13,80
  1546 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 235 235 10750 08,4 15,0 19,60 4875 01,6 04,4 13,50
  0334 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 144 144 144 16575 14,3 17,8 34,20 12075 13,6 13,9 20,80
  0341 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 136 136 136 15475 14,5 17,1 30,30 10200 08,4 10,7 21,70
  1543 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 232 232 232 7700 02,0 08,9 19,90 3950 00,7 02,5 12,60
  1554 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 162 162 162 13250 05,5 19,4 28,10 7825 04,2 09,8 17,30
  1547 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 217 225 225 15075 18,4 15,9 26,00 3950 01,1 04,2 10,50
  1563 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΚΟΖΑΝΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 16350 17,0 18,4 30,00 14625 17,9 12,9 27,70
  1550 ΠΑΝ. ΔΥΤ. ΜΑΚ. ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΦΛΩΡΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 17575 17,2 19,2 33,90 16675 16,3 18,5 31,90
  0236 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 97 97 20170 16,9 18,7 29,40 15100 13,2 14,7 19,70
  0284 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΒΙΟΧΗΜΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 92 92 92 17700 17,4 19,0 34,40 15350 18,8 13,6 29,00
  1422 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ - ΑΓΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 12250 13,9 09,5 25,60 7650 12,0 06,1 12,50
  0360 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΙΧΘΥΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΙΝΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 13475 16,0 12,1 25,80 6550 12,1 03,6 10,50
  0274 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 124 124 124 14225 13,4 12,8 30,70 10275 11,2 08,3 21,60
  1423 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΛΩΣΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 17725 18,4 18,3 34,20 11700 11,2 06,9 28,70
  1424 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11750 09,1 13,5 24,40 4100 02,0 03,2 11,20
  1425 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΑΙ ΕΝΙΑΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 11575 12,7 08,1 25,50 7975 08,5 06,2 17,20
  1426 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 87 87 87 14475 16,8 13,1 28,00 11275 11,8 11,2 22,10
  1427 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 253 270 270 13250 07,3 18,0 27,70 8100 02,8 06,1 23,50
  1428 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 12050 15,9 09,3 23,00 4750 05,1 00,6 13,30
  1429 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 13975 15,9 14,6 25,40 8375 11,9 06,5 15,10
  0405 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 135 136 136 20375 16,0 18,3 34,40 15666 11,5 13,2 27,30
  0220 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18500 19,8 20,0 34,20 15650 15,7 17,7 29,20
  0300 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 19025 19,6 18,6 37,90 17600 18,8 16,0 35,60
  0177 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 17525 17,0 18,0 35,10 11275 13,0 10,0 22,10
  0308 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 69 69 69 17400 19,1 17,6 32,90 16425 15,5 16,9 33,30
  1430 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 179 179 14775 11,5 17,3 30,30 8300 04,8 08,5 19,90
  1432 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 91 91 16000 17,5 18,7 27,80 7200 06,5 06,5 15,80
  0228 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 78 80 80 11925 09,4 13,9 24,40 7600 08,4 05,9 16,10
  0332 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 18500 19,9 19,3 34,80 16025 16,5 19,0 28,60
  1433 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14975 19,1 15,2 25,60 8825 11,2 05,2 18,90
  0350 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 181 182 182 18225 18,5 19,8 34,60 12625 04,5 20,0 26,00
  0164 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 144 144 144 18175 16,8 19,6 36,30 14300 10,3 19,4 27,50
  0178 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 19200 19,9 19,2 37,70 15725 12,5 16,5 33,90
  0166 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 112 112 112 17100 16,7 18,6 33,10 12100 09,4 15,6 23,40
  1434 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 11400 11,7 10,9 23,00 5250 06,4 01,3 13,30
  0099 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 206 206 15775 11,6 19,1 32,40 11875 04,1 14,7 28,70
  0369 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΕ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΗ ΒΙΟΪΑΤΡΙΚΗ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 149 149 16000 16,3 18,4 29,30 10650 14,4 07,0 21,20
  0208 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 87 87 15625 16,5 13,3 32,70 13175 13,7 15,0 24,00
  1435 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΩΝ (ΒΟΛΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 13300 08,8 15,2 29,20 9475 08,8 08,5 20,60
  1436 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 118 118 11150 12,4 12,1 20,10 4700 03,2 04,9 10,70
  1437 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 12275 16,8 09,7 22,60 8200 08,8 06,0 18,00
  1438 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΛΑΜΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 116 116 15900 19,3 16,1 28,20 12875 12,3 09,9 29,30
  1439 ΠΑΝ. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΛΑΡΙΣΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 203 213 213 14400 10,1 19,5 28,00 7475 02,5 04,6 22,80
  1241 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΙΜΗ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 13475 11,0 16,1 26,80 10475 09,7 07,8 24,40
  0779 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 41 43 43 18310 17,5 17,5 26,00 14505 09,3 09,2 24,80
  0280 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 100 100 100 17075 17,8 16,0 34,50 15175 17,3 15,5 27,90
  1242 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 155 155 155 12350 15,2 09,8 24,40 5250 04,2 02,6 14,20
  0301 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 100 100 100 18900 19,4 20,0 36,20 17625 18,3 16,1 36,10
  0114 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 250 250 250 17075 17,0 18,4 32,90 9525 09,5 05,0 23,60
  1244 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΠΡΕΒΕΖΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 209 209 11575 05,6 16,4 24,30 5075 01,4 03,2 15,70
  1245 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 104 104 16200 17,8 14,7 32,30 10750 13,6 09,1 20,30
  0249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 223 225 225 17625 19,8 19,3 31,40 10025 12,9 08,4 18,80
  0272 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15500 17,5 15,4 29,10 9300 05,8 09,3 22,10
  0340 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 173 175 175 16850 19,3 17,3 30,80 12425 11,7 12,9 25,10
  1248 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 132 133 15840 11240
  1249 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 164 164 164 13625 14,7 12,5 27,30 8900 13,4 05,7 16,50
  0345 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 216 216 17700 16,4 20,0 34,40 11925 07,8 18,2 21,70
  0130 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 189 189 189 17225 14,4 20,0 34,50 13725 08,1 14,2 32,60
  0156 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 16875 17,5 18,4 31,60 11375 10,3 10,0 25,20
  1250 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΑΡΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 191 199 199 14475 14,3 14,5 29,10 6950 08,7 04,9 14,20
  0113 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 199 199 199 17225 18,5 18,7 31,70 9825 09,0 05,6 24,70
  0122 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 204 204 16525 16,0 17,0 33,10 8650 09,2 04,8 20,60
  0259 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 16000 16,9 18,5 28,60 11500 12,9 11,4 21,70
  0269 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 180 180 180 17225 19,5 15,8 33,60 14775 15,2 14,7 29,20
  1251 ΠΑΝ. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 81 81 81 18850 18,7 19,6 37,10 17350 17,2 18,6 33,60
  0282 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 103 103 103 17950 18,9 18,1 34,80 15900 18,7 16,6 28,30
  0200 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 95 95 95 13525 17,2 14,9 22,00 4175 01,3 02,4 13,00
  0216 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 133 133 133 18900 18,5 20,0 37,10 15075 09,0 18,8 32,50
  0304 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 84 84 84 18825 19,5 18,4 37,40 17525 19,3 17,7 33,10
  0116 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 18900 17,9 19,2 38,50 8750 07,4 07,3 20,30
  0149 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 142 142 142 17000 17,4 17,1 33,50 12375 10,8 06,9 31,80
  0248 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 146 146 15725 17,7 16,3 28,90 6250 06,4 04,3 14,30
  0251 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ KAI ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 143 154 154 17850 19,4 18,7 33,30 8975 09,0 07,5 19,40
  0321 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 230 242 242 16875 15,2 19,8 32,50 10150 07,4 12,8 20,40
  0132 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 153 153 153 17450 17,9 16,7 35,20 12850 08,6 14,5 28,30
  0158 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 136 136 136 18125 18,0 20,0 34,50 10600 10,3 10,4 21,70
  0351 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 183 186 186 15625 13,0 16,5 33,00 10375 11,9 07,3 22,30
  0115 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18650 18,6 19,6 36,40 8525 11,1 04,0 19,00
  0138 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 169 169 169 15600 12,9 18,2 31,30 8400 08,2 03,8 21,60
  0261 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 135 135 135 18650 20,0 19,7 34,90 11075 10,3 13,0 21,00
  0270 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 18550 17,8 19,8 36,60 14625 17,6 17,5 23,40
  0151 ΠΑΝ. ΚΡΗΤΗΣ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΡΕΘΥΜΝΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 19075 19,0 18,7 38,60 17075 16,5 18,8 33,00
  0176 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 160 160 160 18350 17,8 19,1 36,50 12950 09,9 15,6 26,30
  0161 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 129 129 19645 19,0 18,2 35,50 17635 14,0 18,2 32,30
  0174 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 127 127 127 18050 16,0 19,7 36,50 15900 14,1 17,6 31,90
  1211 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 18475 18,7 19,8 35,40 16125 14,7 19,5 30,30
  1212 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ - ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 97 97 97 18875 19,3 20,0 36,20 15850 16,0 17,5 29,90
  0337 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 19225 20,0 20,0 36,90 14725 10,3 16,9 31,70
  0409 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗΣ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 73 73 73 18260 14790
  0317 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) – ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 18625 16,7 20,0 37,80 14425 08,9 19,6 29,20
  0322 ΠΑΝ. ΜΑΚΕΔ. ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 216 216 216 19075 19,1 20,0 37,20 14100 08,9 17,8 29,70
  0232 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 85 86 86 20150 19,2 16,3 34,30 16365 16,9 13,3 22,90
  0281 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 120 120 17175 18,5 16,8 33,40 16100 16,2 15,1 33,10
  0287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 149 149 11575 12,3 09,6 24,40 5950 06,7 01,8 15,30
  1279 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11825 15,4 09,9 22,00 5075 02,0 03,9 14,40
  0352 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 251 251 15950 11,4 17,8 34,60 11150 05,6 15,1 23,90
  0346 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 149 161 161 12350 09,6 12,1 27,70 4575 02,2 03,8 12,30
  1283 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 132 132 14270 06,4 18,8 27,80 9250 01,9 10,2 20,90
  1282 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 210 222 222 16650 13,0 19,8 33,80 9475 03,8 10,2 23,90
  1277 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 106 9600 09,5 07,7 21,20 875 0,2 00,7 02,60
  1278 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 130 130 130 12250 11,0 10,6 27,40 8100 07,3 05,3 19,80
  0288 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 105 105 105 11625 12,3 09,0 25,20 6150 01,2 08,2 15,20
  1280 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 152 152 14775 11,3 18,6 29,20 1700 00,6 01,2 05,00
  1286 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 204 204 204 18475 18,0 19,2 36,70 14475 12,5 15,4 30,00
  0136 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 17325 17,6 19,9 31,80 12325 11,7 10,4 27,20
  1276 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΑΛΙΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΩΝ (ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 139 125 9875 09,8 07,1 22,60 1025 01,0 01,0 02,10
  0221 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 238 238 18875 20,0 19,0 36,50 16350 17,3 18,6 29,50
  0169 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 15450 15,7 15,1 31,00 8250 08,4 06,0 18,60
  0299 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΑΤΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 18825 18,6 19,6 37,10 17825 17,9 17,8 35,60
  1284 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 14325 13,4 11,8 32,10 7800 06,5 03,8 20,90
  1274 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 80 80 80 15450 15,7 13,8 32,30 11575 15,6 09,7 21,00
  0247 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 271 284 284 17000 19,0 15,9 33,10 10675 14,2 05,3 23,20
  0215 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 165 167 167 18700 19,8 19,1 35,90 13575 15,3 16,2 22,80
  1287 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΑΓΡΙΝΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 134 139 139 11000 14,9 09,5 19,60 3475 02,0 00,4 11,50
  0213 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 122 122 122 18550 20,0 19,6 34,60 16500 17,1 18,4 30,50
  1285 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 188 190 190 12225 15,0 06,3 27,60 7025 06,7 03,2 18,20
  1272 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 151 151 151 15425 16,0 15,6 30,10 10050 13,5 08,0 18,70
  0319 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 220 220 220 17650 19,7 19,8 31,10 12200 04,1 19,5 25,20
  0205 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 148 148 19050 19,6 18,6 38,00 13650 15,7 14,6 24,30
  0293 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 125 125 125 18150 17,6 18,0 37,00 16725 16,7 17,5 32,70
  0175 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 156 156 156 18375 19,3 19,7 34,50 11525 08,9 08,5 28,70
  0102 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 147 147 147 12900 13,0 10,4 28,20 9925 06,4 08,4 24,90
  0257 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΗΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 163 163 163 18850 19,8 19,5 36,10 12650 13,1 12,5 25,00
  1273 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 123 123 16200 18,7 16,2 29,90 12500 12,9 12,5 24,60
  0267 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΕΙΑΣ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 154 154 154 17750 19,2 18,2 33,60 15225 16,3 15,7 28,90
  0239 ΠΑΝ. ΠΑΤΡΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 124 124 124 17675 19,8 19,5 31,40 15700 15,8 13,9 33,10
  0336 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 14900 11,9 17,0 30,70 13175 09,4 18,7 24,60
  0355 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 115 117 117 20935 18,9 20,0 37,20 18145 16,3 17,5 32,10
  0157 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 183 188 188 19475 17,4 20,0 34,30 15970 08,2 19,8 30,40
  0315 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 238 238 238 17975 17,9 20,0 34,00 14275 06,9 18,5 31,70
  0316 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 257 266 266 17425 15,5 19,4 34,80 14900 11,9 17,4 30,30
  0339 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 140 140 140 17925 20,0 20,0 31,70 16150 18,5 19,5 26,60
  0318 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 194 194 194 14900 12,9 18,3 28,40 12100 08,0 17,7 22,70
  0375 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 66 67 67 19195 17,3 20,0 33,40 15055 07,3 17,4 30,00
  0155 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 141 141 141 18925 20,0 19,0 36,70 14325 09,8 17,3 30,20
  0262 ΠΑΝ. ΠΕΙΡΑΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΠΕΙΡΑΙΑΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 146 146 146 16475 18,7 18,3 28,90 15025 13,0 19,6 27,50
  1511 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 167 167 167 11875 14,0 13,9 19,60 6500 06,5 06,7 12,80
  1514 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 282 306 306 13675 10,7 17,5 26,50 6225 02,1 05,3 17,50
  1518 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 117 117 17275 15,4 19,1 34,60 7675 03,7 10,5 16,50
  1516 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 109 109 109 15625 19,2 13,9 29,40 10775 15,3 06,6 21,20
  1512 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 116 117 117 14475 14,6 14,2 29,10 9125 10,9 05,9 19,70
  1522 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 174 174 174 16875 18,8 19,1 29,60 9550 10,9 10,0 17,30
  0362 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΘΕΑΤΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 120 120 120 14950 09,9 14,7 35,20 7900 09,6 02,7 19,30
  0104 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 129 129 129 17825 17,9 18,6 34,80 8625 05,4 05,5 23,60
  0187 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 112 112 15775 12,6 18,4 32,10 11150 09,9 09,3 25,40
  1513 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 152 157 157 14675 12,1 18,0 28,60 7875 01,7 05,8 24,00
  1515 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 80 80 80 12650 11,9 12,0 26,70 10050 15,6 05,7 18,90
  1523 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 111 111 111 16875 16,6 19,6 31,30 10575 06,9 09,4 26,00
  0190 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 128 128 128 13725 15,1 13,9 25,90 8600 12,3 05,7 16,40
  0361 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 264 285 285 13950 11,3 17,6 26,90 9175 03,5 16,1 17,10
  0400 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 129 129 12750 06,6 19,0 25,40 6025 02,6 06,2 15,30
  1517 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ (ΝΑΥΠΛΙΟ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 101 101 101 16675 19,0 14,5 33,20 7925 11,8 05,6 14,30
  0098 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ (ΤΡΙΠΟΛΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 176 186 186 16300 15,6 19,4 30,20 10450 02,8 13,7 25,30
  0411 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ (ΚΟΡΙΝΘΟΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 99 100 100 17125 15,0 19,6 33,90 13000 10,5 15,0 26,50
  1524 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΠΑΤΡΑ) – ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 104 106 106 13450 15,6 13,4 24,80 8575 09,9 07,2 17,20
  0189 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ (ΚΑΛΑΜΑΤΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 164 164 164 17900 17,7 17,9 36,00 8900 07,5 05,1 23,00
  1520 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 94 94 14200 19,3 09,1 28,40 11850 14,3 11,9 21,20
  1519 ΠΑΝ. ΠΕΛ/ΝΗΣΟΥ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (ΣΠΑΡΤΗ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 145 154 154 13175 04,9 20,0 27,80 6075 03,6 03,4 17,30
  0124 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 237 237 237 18475 17,5 19,5 36,90 14375 10,5 18,3 28,70
  0179 ΠΑΝΤΕΙΟ ΔΙΕΘΝΩΝ, ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 123 134 134 20850 18,4 19,8 37,80 17695 14,8 17,8 33,50
  0153 ΠΑΝΤΕΙΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 120 120 20385 17,9 19,8 36,20 15490 13,4 16,4 27,60
  0165 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 117 117 117 17625 17,3 17,7 35,50 13800 13,8 15,4 26,00
  0159 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 15925 15,8 15,6 32,30 13575 12,8 11,9 29,60
  0126 ΠΑΝΤΕΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 131 131 131 17500 16,8 19,6 33,60 15625 16,8 16,4 29,30
  0152 ΠΑΝΤΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 177 192 192 14200 14,6 16,4 25,80 12700 10,7 18,9 21,20
  0125 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 125 125 125 19000 16,9 20,0 39,10 15025 12,1 17,8 30,20
  0170 ΠΑΝΤΕΙΟ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) - ΠΑΝΤΕΙΟ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 119 119 119 18575 18,3 19,5 36,50 17550 16,6 17,1 36,50
  0370 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 94 103 103 20240 18,8 15,2 33,20 12760 06,6 08,0 23,20
  0331 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 157 157 157 19000 19,5 20,0 36,50 14625 16,1 15,1 27,30
  0242 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΡΥΚΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 98 104 104 10575 11,3 13,8 17,20 2650 01,0 00,6 09,00
  0230 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 138 138 138 18175 19,9 18,5 34,30 11350 13,6 10,1 21,70
  0214 ΠΟΛ/ΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ (ΧΑΝΙΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 102 107 107 16025 16,1 17,9 30,10 7325 08,4 04,2 16,70
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 18 18 18 19050 20,0 20,0 36,20 1 16,2 17975 16,0 18,7 37,20 3 17,2
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Α (ΝΕΟ) 1 1 1 15025 11,0 17,6 31,50 3 13,8 15025 11,0 17,6 31,50 3 13,8
  0877 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 1 1 1 16325 14,5 16,8 34,00 1 14,9 16325 14,5 16,8 34,00 1 14,9
  0871 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΥΠΟΠΥΡΑΓΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 4 4 4 18175 18,0 19,7 35,00 1 16,9 16025 17,5 14,1 32,50 1 14,3
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 72 72 72 18050 17,9 19,6 34,70 1 14,7 16850 15,8 19,9 31,70 5 12,1
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Β (ΝΕΟ) 4 6 6 16125 13,1 19,6 31,80 2 12,2 14275 10,1 16,3 30,70 2 10,8
  0876 Σ.Π.Α. ΣΧΟΛΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΕΣ) ΓΕΛ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ-Γ (ΝΕΟ) 2 2 2 3350 01,6 02,2 09,60 1 03,9 2225 00,4 02,8 05,70 1 04,4
  0851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 13 14 14 17125 17,1 17,2 34,20 1 15,5 16400 18,0 14,0 33,60 10 14,8
  0851 ΣΑΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ (ΣΑΝ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 6 6 6 16150 17,4 14,9 32,30 1 13,3 15550 14,3 14,2 33,70 11 16,1
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 4 4 4 18050 19,3 18,8 34,10 2 15,7 17500 19,3 19,2 31,50 3 14,6
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 1 1 1 17425 18,1 18,2 33,40 1 15,6 17425 18,1 18,2 33,40 1 15,6
  0827 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΕΛΕΓΚΤΕΣ ΑΕΡΑΜΥΝΑΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 7350 07,8 05,0 16,60 2 10,5 7350 07,8 05,0 16,60 2 10,5
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 22 22 22 18575 18,6 19,5 36,20 1 16,4 16875 18,4 17,7 31,40 1 15,6
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 12 12 12 16875 17,7 18,2 31,60 2 15,1 15425 17,8 17,9 26,00 1 08,3
  0821 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΙΠΤΑΜΕΝΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 8925 05,5 09,8 20,40 1 12,9 8925 05,5 09,8 20,40 1 12,9
  0826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 8 9 9 18825 20,0 18,7 36,60 1 17,3 18250 20,0 20,0 33,00 1 13,9
  0826 ΣΙ ΙΚΑΡΩΝ (ΣΙ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ (ΣΜΑ) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18125 19,8 19,5 33,20 1 14,1 17700 18,3 19,7 32,80 1 15,1
  0862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 70 75 75 15150 17,5 13,6 29,50 9 13,2 13325 13,4 12,4 27,50 6 14,6
  0862 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 33 33 33 13300 13,3 15,7 24,20 9 11,6 12150 13,0 13,0 22,60 12 12,4
  0863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 24 26 26 17025 15,6 18,6 33,90 3 14,5 15825 13,9 20,0 29,40 2 14,1
  0863 ΣΜΥ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ (Σ.Μ.Υ.) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 12 12 12 15750 11,7 18,7 32,60 2 14,9 14725 10,8 19,5 28,60 2 11,5
  0880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14 15 15 17800 17,6 20,0 33,60 2 13,6 17025 17,4 19,9 30,80 2 11,9
  0880 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 7 7 7 16975 17,4 20,0 30,50 2 11,6 16675 16,8 18,8 31,10 2 11,8
  0879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 14 15 15 17200 17,6 17,9 33,30 3 14,0 16400 18,4 18,4 28,80 6 11,0
  0879 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 6 6 6 16325 16,5 17,9 30,90 2 14,9 15850 19,6 15,5 28,30 4 13,3
  0878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 54 58 58 17200 18,4 20,0 30,40 4 12,5 15375 17,0 16,0 28,50 5 12,6
  0878 ΣΜΥΑ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ (ΣΜΥΑ) - ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 26 26 26 15300 17,3 16,3 27,60 3 11,9 13975 15,8 12,1 28,00 6 13,8
  0864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 35 38 38 17025 14,4 19,4 34,30 2 14,4 14600 09,6 18,9 29,90 3 13,8
  0864 ΣΜΥΝ ΜΟΝΙΜΩΝ ΥΠΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΝΑΥΤΙΚΟΥ (Σ.Μ.Υ.Ν.) ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 17 17 17 14400 12,3 19,7 25,60 4 13,5 13125 17,2 16,7 18,60 15 10,5
  0811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 12 13 13 18000 20,0 19,9 32,10 1 12,8 16175 16,4 17,3 31,00 1 12,9
  0811 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΑΧΙΜΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 5 5 5 16150 18,1 16,1 30,40 2 14,4 15650 15,2 15,8 31,60 5 16,8
  0816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 5 6 6 17400 18,8 19,8 31,00 1 13,0 16700 18,2 18,2 30,40 3 13,0
  0816 ΣΝΔ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ (ΣΝΔ) ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 3 3 3 16600 17,8 16,9 31,70 3 15,5 15500 17,4 15,5 29,10 2 14,8
  0831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 15 16 16 19000 19,7 18,8 37,50 1 17,5 17650 19,8 18,9 31,90 1 14,0
  0831 ΣΣΑΣ ΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 7 7 7 17625 18,8 18,6 33,10 1 13,8 17100 15,9 17,3 35,20 8 16,2
  0841 ΣΣΑΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 2 3 3 17425 18,9 17,2 33,60 1 14,1 17250 18,7 18,9 31,40 3 12,8
  0836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 1 1 1 18075 19,8 17,1 35,40 1 17,2 18075 19,8 17,1 35,40 1 17,2
  0836 ΣΣΑΣ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 15200 16,9 15,6 28,30 3 15,2 15200 16,9 15,6 28,30 3 15,2
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 10 10 10 19525 19,9 20,0 38,20 1 18,2 18350 17,0 20,0 36,40 1 16,4
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18275 17,2 20,0 35,90 1 15,9 17975 16,5 20,0 35,40 1 15,4
  0867 ΣΣΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 13850 08,4 18,6 28,40 1 13,0 13850 08,4 18,6 28,40 1 13,0
  0866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 7 8 8 19175 19,2 19,3 38,20 1 18,2 18325 18,5 19,3 35,50 2 16,1
  0866 ΣΣΑΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟ - ΣΤΡΑΤΙΩΤ. ΝΟΜ. ΣΥΜΒ. (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 4 4 4 18300 18,4 19,4 35,40 1 15,7 18250 19,2 18,3 35,50 2 15,5
  0846 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 3 3 17650 18,9 16,6 35,10 1 16,4 17450 17,7 19,0 33,10 3 14,5
  0846 ΣΣΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 10425 12,4 06,3 23,00 1 10,0 10425 12,4 06,3 23,00 1 10,0
  0875 ΣΣΑΣ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ (ΣΣΑΣ) ΘΕΣ/ΝΙΚΗ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 3 4 4 19100 18,8 19,9 37,70 1 17,7 18400 18,3 17,8 37,50 1 18,2
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 70 74 74 18750 18,9 20,0 36,10 1 17,5 15200 14,9 17,3 28,60 1 14,5
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 33 33 33 15175 14,9 16,7 29,10 1 12,7 13925 16,0 16,5 23,20 1 09,5
  0801 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΟΠΛΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 5 1 1 10925 07,3 13,2 23,20 2 14,6 10925 07,3 13,2 23,20 2 14,6
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 17 17 17 17850 18,8 19,4 33,20 1 15,1 16725 15,5 19,2 32,20 1 13,9
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/α (ΝΕΟ) 8 8 8 16625 18,7 19,4 28,40 2 12,5 16000 16,4 18,1 29,50 1 12,6
  0806 ΣΣΕ ΕΥΕΛΠΙΔΩΝ (ΣΣΕ) – ΣΩΜΑΤΑ ΓΕΛ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΕΣ ΕΙΔ.ΚΑΤ.3648/β (ΝΕΟ) 1 1 1 14075 16,1 14,6 25,60 1 12,0 14075 16,1 14,6 25,60 1 12,0
  0356 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 55 55 55 12350 06,7 15,8 26,90 9375 02,8 08,4 26,30
  0294 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 58 58 58 18400 18,9 18,4 36,30 15700 17,9 14,0 30,90
  0144 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 67 67 67 12150 06,9 14,1 27,60 11100 08,3 16,3 19,80
  0412 ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗΣ (ΑΘΗΝΑ) ΓΕΛ ΓΕΝIKH ΣΕΙΡΑ ΗΜ. (ΝΕΟ) 90 90 90 16850 17,3 19,3 30,80 15575 14,0 18,1 30,20