2 Ιστόχωροι demo για δοκιμή..

Για την κατανόηση του σχολείου - τάξης που μπορείτε να δημιουργήσετε έχουμε συμπεριλάβει 2 σελίδες που φιλοξενούν σχολεία με διάφορα μαθήματα και επιλεγμένες λειτουργίες στο καθένα. Μέσα από την αναλυτική περιγραφή ανακαλύψτε τις τεχνολογίες και τα νέα χαρακτηριστικά που ενσωματώνουν. Επιλέξτε να συνδεθείτε με τους χρήστες που έχουν δημιουργηθεί όπως αναγράφονται στις οδηγίες της πρώτης σελίδας κάθε ιστοχώρου.

OnLineClass

εξ ΄αποστάσεως διδασκαλία

Παράδειγμα διαδικτυακού φροντιστηρίου με το όνομα OnLineClass αναπτυγμένο σε τμήματα Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Το κάθε τμήμα περιέχει μαθήματα. Στο παράδειγμά μας υπάρχουν αναπτυγμένα τα μαθήματα Αγγλικών και Χημείας για τα τμήματα του Γυμνασίου Β-1 και Γ-1 αντίστοιχα. Για το Λύκειο στο τμήμα Α-1 υπάρχουν επίσης τα μαθήματα Φυσικής και της Χημείας. Στο κάθε μάθημα υπάρχουν εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι. Τα μαθήματα είναι για όλους κλειστά και απαιτούν εγγραφή, εκτός αυτών στα οποία συμμετέχει ο χρήστης demStu, οποίος δημιουργήθηκε αποκλειστικά για την επίδειξη του τρόπου λειτουργίας.

OnlineClass

DSCH

ηλεκτρονική διδασκαλία

Demo School (DSCH) ένα άλλο παράδειγμα διαδικτυακού σχολείου για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναπτυγμένο αντίστοιχα σε τάξεις Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου. Η κάθε τάξη μπορεί να φιλοξενήσει μαθήματα. Στο παράδειγμά μας υπάρχουν αναπτυγμένα μαθήματα στα οποία συμμετέχουν οι χρήστες Μαθητής 1, Μαθητής 2, Μαθητής 3 που έχουν δημιουργηθεί για την επίδειξη. Στην αρχική σελίδα υπάρχουν πληροφορίες με τα username και password αυτών σε πίνακα, καθώς και αυτόματη μεταφορά στο μάθημα από το σύνδεσμο που υπάρχει στις φωτογραφίες των χρηστών για τα αντίστοιχα μαθήματα που παρακολουθούν.