Επιχείρησε

Δώσε στο εκπαιδευτήριό σου άλλη διάσταση και δημοσιότητα δημιουργώντας και προβάλοντας τη σελίδα του στο διαδίκτυο. Επιχείρησε να το κάνεις ορατό πέρα από τα όρια των φωτεινών επιγραφών της γειτονιάς σου και των τηλεφωνικών καταλόγων, αναρτώντας το στις μηχανές αναζήτησης του Internet.
Πέρα της άμεσης ενημέρωσης επί διαφόρων θεμάτων οργάνωσε πλειάδα νέων τμημάτων διδασκαλίας με χαμηλό κόστος χωρίς το άγχος των τετραγωνικών και των εγκαταστάσεων, του αριθμού των εκπαιδευτών και των μαθητών, του ωρολόγιου προγράμματος και των ωρών διδασκαλίας ανα εβδομάδα. Ενεργοποίησε τη δυνατότητα εισόδου των μαθητών που έχουν εξοφλήσει τα δίδακτρά τους σε συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Μείωσε κατά πολύ τα λειτουργικά σου έξοδα από το προσωπικό έως τον τρόπο λειτουργίας και της συντήρησης του εκπαιδευτηρίου σου.
Χτίσε κάτι νέο βασισμένο σε μια τόσο παλιά εφαρμοσμένη ιδέα. Δημιούργησε μια νέα σύγχρονη επιχείρηση βασισμένη σε μία μορφή διδασκαλίας που οι ρίζες της βρίσκονται πολύ πίσω στο 1870 όταν τότε στα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του εξωτερικού γινόταν «σπουδές δι’ αλληλογραφίας».