Πρωτοπόρησε

Δημιούργησε το δικό σου e-Learning School ( δικτυακό σχολείο ) επενδύοντας στην καινοτομία και πρωτοπόρησε σε σχέση με τους ανταγωνιστές σου σε βασικούς τομείς της εκπαιδευτικής μεθοδολογίας, της διδακτέας ύλης και τον τρόπο διάθεσης αυτής στους εκπαιδευομένους.
Ενσωμάτωσε στην εκπαιδευτική σου μέθοδο τη γραμμή μάθησης. Μαθήματα, διδακτέα ύλη οργανωμένα όλα σε μια σειρά τη γραμμή μάθησης. Οι εκπαιδευόμενοι μελετούν σε κάθε ενότητα ένα πακέτο από θεωρία, ασκήσεις εμπέδωσης, τεστ ελέγχου γνώσεων και στο τέλος το κριτήριο αξιολόγησης αυτής. Όρισε το κατώτατο όριο για την επιτυχία και τη συνέχιση στην επόμενη ενότητα, βεβαιώνοντας έτσι το επίπεδο των μαθητών που συνεχίζουν επιβάλλοντας παράλληλα τους αποτυχόντες σε επανάληψη της μελέτης έως την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας . Με τον τρόπο αυτό δεν καθυστερείτε τους εκπαιδευόμενους καθώς από μόνοι τους μπαίνουν σε εκπαίδευση διαφορετικών ταχυτήτων και δυναμικής ανάλογα με την προσπάθειά τους και τον τρόπο μελέτης, αντίληψης και κατανόησης - εκμάθησης της διδακτέας ύλης.
Γίνε αμερόληπτος χρησιμοποιώντας τον αυτόματο διορθωτή σε κάθε δραστηριότητα που απαιτεί βαθμολόγηση, κερδίζοντας έτσι χρόνο και πνευματική κόπωση.
Αυτόματα σου δίνετε η δυνατότητα να δημιουργήσεις και να οργανώσεις το Ατομικό Βαθμολόγιο για κάθε εκπαιδευόμενο έχοντας παράλληλα πολύτιμα στατιστικά στοιχεία εύκολα με ένα κλικ. Με μια ματιά σε αυτά διακρίνεις τις ερωτήσεις στις οποίες υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό αποτυχίας. Έτσι αναπροσαρμόζεις τη μεθοδολογία και την ύλη ώστε να εξαλείψεις αυτά τα λάθη στην κατανόηση του μαθήματος.
Υπάρχει ακόμα πληθώρα καινοτόμων λύσεων που μπορείς να χρησιμοποιήσεις και να ξεφύγεις, να γίνεις πρωτοπόρος του ανταγωνισμού. Σημαντικότερες η περιοχή αποριών σε κάθε ενότητα, η συζήτηση μαθητών σε πραγματικό χρόνο, οι συχνές ερωτήσεις και άλλες πολλές.