Εκσυχρονίσου

Αξιοποίησε την ψηφιακή εποχή και την τεχνογνωσία στο χώρο της πληροφορικής για να δώσεις μια νέα πιο σύχγρονη και λειτουργική μορφή στο εκπαιδευτήριο - σχολείο σου.
Επωφελήσου από τη μείωση του κόστους της παροχής των δικτυακών υπηρεσιών καθώς και της νέας γεννιάς ηλεκτρονικών υπολογιστών έτσι ώστε να εκσυχρονίσεις τον τρόπο διδασκαλίας σου, ψηφιοποιώντας το υπάρχον εκπαιδευτικό υλικό σου και προσθέτοντας συνεχώς νέο. Δημιούργησε πλειάδα νέων ασκήσεων, βοηθημάτων, παρουσιάσεων και κριτηρίων αξιολόγησης, εκμεταλλευόμενος τα πολυμέσα το διαδίκτυο και την πληροφορική.
Χρησιμοποίησε στην εκπαιδευτική σου μέθοδο ακουστικά κείμενα, εικόνες, βιντεοσκοπημένα μαθήματα, ψηφιακά βιβλία και διαδραστικές ασκήσεις πολλαπλασιάζοντας το εκπαιδευτικό σου υλικό σε ποσότητα, ποιότητα και καινοτομίες μειώνοντας ταυτόχρονα το κόστος των παραδοσιακών εκπαιδευτικών εγχειριδίων. Επιπλέον όρισε τους μαθητές που θα έχουν τα δικαιώματα πρόσβασης σε όλα αυτά όταν θα συνδέονται μέσω του διαδικτύου από τον προσωπικό τους υπολογιστή σε οποιαδήποτε γωνιά της υφηλίου.